کلیدواژه‌ها = روابط فرازناشویی
نقش واسطه‌ای هوش هیجانی در رابطه تعارض کار- خانواده و طرحواره عشق با نگرش به روابط فرازناشویی زوجینِ هردو شاغل

دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 461-481

10.48308/jfr.19.3.461

محمدرضا مهدیقلی؛ فاطمه بهجتی اردکانی؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ زهرا احمدی اردکانی


رضایت عاطفی و جنسی، تعهد زناشویی و روابط فرازناشویی اینترنتی: مدلیابی معادلات ساختاری

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 39-53

سیده ریحانه حسینی؛ محمدرضا جلالی؛ علیرضا کاکاوند


مقایسه نگرش به روابط فرازناشویی و جهت‌گیری مذهبی کاربران و غیرکاربران شبکه اجتماعی‌ فیس‌بوک

دوره 11، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 297-308

سیدهادی سیدعلی تبار؛ مینو پورآوری؛ مجتبی حبیبی عسگرآباد؛ زینب محمد علی پور