کلیدواژه‌ها = پرخاشگری
بررسی مدل علّی شیوه های فرزندپروری و آمادگی به اعتیاد مواد با نقش واسطه ای پرخاشگری و ناگویی خلقی

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 439-453

10.52547/JFR.17.3.439

راضیه ارجمند داورانی؛ سید محمد حسین موسوی نسب؛ آناهیتا تاشک


رابطه اضطراب کرونا در مادران با تعامل والد-کودک و پرخاشگری کودکان در ایام قرنطینه

دوره 16، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 139-154

پرستو شیرزادی؛ نرگس امینی شیرازی؛ زهرا اصغرپور لشکامی


مقایسه نتایج آزمون‌های فرافکن ترسیمی در کودکانی که مورد کودک‌آزاری جسمی قرار گرفته‌اند با کودکان عادی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1386

صبا صبا خدایاری فرد؛ علیرضا عابدین؛ رخساره یکه یزداندوست؛ مه سیما پورشهریاری؛ بنفشه غرایی