نویسنده = رضوان السادات جزایری
بررسی اثربخشی آموزش فرزندپروی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی والدینی مادرانِ کودکان دارای مشکلات رفتاری برونی‌شده

دوره 14، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 443-457

شیرین عظیمی فر؛ رضوان السادات جزایری؛ مریم السادات فاتحی زاده؛ احمد عابدی


اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر تاب آوری بر کیفیت رابطه والد- فرزندی و عملکرد خانواده در خانواده های مادر سرپرست

دوره 13، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 423-445

محمود روغنچی؛ رضوان السادات جزایری؛ عذرا اعتمادی؛ مریم فاتحی زاده؛ خدامراد مومنی


شناسایی و مقایسه آسیب‌های برآمده از فضای مجازی در روابط بین زوجین (مطالعه موردی در شهر اصفهان)

دوره 13، شماره 4، خرداد 1396، صفحه 551-568

ریحانه شجاعی جشوقانی؛ سیداحمد احمدی؛ رضوان السادات جزایری؛ عذرا اعتمادی


ارزیابی و تشخیص بالینی در زوج‌درمانی؛ تجدید نظر و بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس غربالگری آشفتگی زناشویی و ارتباطی (SSMRD)

دوره 12، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 413-435

رحیم بهرادفر؛ رضوان السادات جزایری؛ فاطمه بهرامی؛ محمدرضا عابدی؛ عذرا اعتمادی؛ سید محسن فاطمی