نویسنده = لیلی پناغی
ملزومات صیانت از حریم زناشویی در ارتباط درمانی بین روان درمانگر و درمانجو: یک مطالعه کیفی مبتنی بر دیدگاه زوج در فرهنگ ایرانی

دوره 14، شماره 2، آذر 1397، صفحه 160-181

عباس ذبیح زاده باغلویی؛ محمدعلی مظاهری؛ جواد حاتمی؛ لیلی پناغی؛ نیره قشنگ


رابطه خودمختاری و صمیمیت خانواده مبدأ با سازگاری زناشویی: نقش عوامل شخصیتی

دوره 14، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 39-56

لیلا احمدی؛ لیلی پناغی؛ منصوره السادات صادقی


مقیاس سیستمی-مثلثی خانواده: ابزاری برای سنجش روابط همسران و خانواده های اصلی آنها

دوره 13، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 343-360

مونا چراغی؛ محمدعلی مظاهری؛ فرشته موتابی؛ لیلی پناغی؛ منصوره السادات صادقی؛ خدیجه سلمانی


جستجوی الگوهای سلامت خانواده ایرانی: یک مطالعه کیفی

دوره 12، شماره 2، آذر 1395، صفحه 179-196

لیلی پناغی؛ علی زاده محمدی؛ فاطمه باقریان؛ شهلا پاکدامن؛ زهره احمد آبادی؛ سمیه محمدی


بررسی مقدماتی ویژگی های روان‌سنجی مقیاس ادراک کارآمدی جمعی خانواده در نوجوانان

دوره 11، شماره 4، خرداد 1394، صفحه 531-550

لیلی پناغی؛ ایرج مختارنیا؛ فاطمه کلانتری