نویسنده = محسن دهقانی
مقایسه راهبردهای مقابله‌ای ارتباطی در مادران مبتلا به MS، RA، LBP و مادران سالم

دوره 9، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 45-61

عطا طهرانچی؛ محسن دهقانی؛ کارینه طهماسیان


اثربخشی برنامه پرنده کوچولو بر بهبود سلامت عمومی مادران کودکان اتیستیک

دوره 7، شماره 3، اسفند 1390

راضیه خرم‌آبادی؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ محمدعلی مظاهری؛ محسن دهقانی؛ صنم باقریان خسروشاهی


بررسی پایایی، روایی و ساختار عاملی مقیاس تجدیدنظر شده تاکتیک‌های حل تعارض

دوره 7، شماره 1، تیر 1390

لیلی پناغی؛ محسن دهقانی؛ مریم عباسی؛ سمیه محمدی؛ قیصر ملکی


بررسی تغییرات رضایت زناشویی و ابعاد آن در طول چرخه زندگی خانواده: تحلیل روند

دوره 6، شماره 1، مرداد 1389

مریم عباسی؛ محسن دهقانی؛ محمدعلی مظاهری؛ فاطمه انصاری نژاد؛ زهرا فدایی؛ فاطمه نیک پرور؛ حامد یزدخواستی؛ نادر منصوری؛ زهره ابارشی


بررسی تأثیر شیوه فرزندپروری ادراک شده و جنس بر خود ناتوان‌سازی

دوره 5، شماره 2، مهر 1388

محمود حیدری؛ محسن دهقانی؛ محمدکریم خداپناهی