نویسنده = کارینه طهماسیان
تعداد مقالات: 10
1. مشاهده الگوی تعامل مادران ایرانی در یک موقعیت بازی با کودک

دوره 12، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 7-25

حمیده زارع؛ کارینه طهماسیان؛ شهلا پاکدامن؛ نگار داوری اردکانی؛ طاهره رحیمی


2. نقش ابعاد والدگری و رابطه والد-کودک در مشکلات رفتاری درونی سازی شده و برونی سازی شده کودکان

دوره 12، شماره 4، بهار 1395، صفحه 683-705

سید عباس ساطوریان؛ کارینه طهماسیان؛ محمدرضا احمدی


3. رابطه تعاملی ابعاد فرزندپروری ادراک شده و خودکارآمدی با بهزیستی روان‌شناختی در نوجوانان

دوره 10، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 113-126

لیدا ملک‌زاده؛ محمود حیدری؛ شهلا پاکدامن؛ کارینه طهماسیان


4. مقایسه راهبردهای مقابله‌ای ارتباطی در مادران مبتلا به MS، RA، LBP و مادران سالم

دوره 9، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 45-61

عطا طهرانچی؛ محسن دهقانی؛ کارینه طهماسیان


5. معناداری اثربخشی آموزش والدین کودکان نافرمان بر روش‌های فرزندپروری مادران و مشکلات رفتاری کودکان

دوره 8، شماره 4، بهار 1391، صفحه 373-390

حمیده حاجی سیدرضی؛ منوچهر ازخوش؛ کارینه طهماسیان؛ مریم بیات؛ اکبر بیگلریان


6. اثربخشی آموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر خوداثرمندی والدینی مادران

دوره 7، شماره 3، زمستان 1390

علی طالعی؛ کارینه طهماسیان؛ نرگس وفائی


8. مقایسه استرس والدگری در مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با مادران کودکان بهنجار

دوره 5، شماره 3، زمستان 1388

راضیه خرم‌آبادی؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ کارینه طهماسیان؛ نرگس چیمه