نویسنده = کارینه طهماسیان
مشاهده الگوی تعامل مادران ایرانی در یک موقعیت بازی با کودک

دوره 12، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 7-25

حمیده زارع؛ کارینه طهماسیان؛ شهلا پاکدامن؛ نگار داوری اردکانی؛ طاهره رحیمی


نقش ابعاد والدگری و رابطه والد-کودک در مشکلات رفتاری درونی سازی شده و برونی سازی شده کودکان

دوره 12، شماره 4، خرداد 1395، صفحه 683-705

سید عباس ساطوریان؛ کارینه طهماسیان؛ محمدرضا احمدی


رابطه تعاملی ابعاد فرزندپروری ادراک شده و خودکارآمدی با بهزیستی روان‌شناختی در نوجوانان

دوره 10، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 113-126

لیدا ملک‌زاده؛ محمود حیدری؛ شهلا پاکدامن؛ کارینه طهماسیان


مقایسه راهبردهای مقابله‌ای ارتباطی در مادران مبتلا به MS، RA، LBP و مادران سالم

دوره 9، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 45-61

عطا طهرانچی؛ محسن دهقانی؛ کارینه طهماسیان


معناداری اثربخشی آموزش والدین کودکان نافرمان بر روش‌های فرزندپروری مادران و مشکلات رفتاری کودکان

دوره 8، شماره 4، اردیبهشت 1391، صفحه 373-390

حمیده حاجی سیدرضی؛ منوچهر ازخوش؛ کارینه طهماسیان؛ مریم بیات؛ اکبر بیگلریان


اثربخشی آموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر خوداثرمندی والدینی مادران

دوره 7، شماره 3، اسفند 1390

علی طالعی؛ کارینه طهماسیان؛ نرگس وفائی


مقایسه استرس والدگری در مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با مادران کودکان بهنجار

دوره 5، شماره 3، اسفند 1388

راضیه خرم‌آبادی؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ کارینه طهماسیان؛ نرگس چیمه