دوره و شماره: دوره 15، شماره 3، تابستان 1398 
2. آسیب شناسی زیرمنظومه ی همشیرها : دنیای پدیداری همشیرها در خانواده های دارای فرزند مبتلا به اختلال ADHD ؛ یک مطالعه کیفی

صفحه 331-345

آرمان عزیزی؛ مریم فاتحی زاده؛ سید احمد احمدی؛ رضوان السادات جزایری؛ امید عیسی نژاد


5. نقد بخشودگی خیانت زناشویی از منظر فلسفه "هم سخنی" مارتین بوبر

صفحه 375-391

محمود خزائی؛ شهریار شهیدی؛ فرشته موتابی؛ محمدعلی مظاهری؛ لیلی پناغی؛ رائد فریدزاده


7. وقوع طلاق در فضای مجازی از منظر فقهای مذاهب اسلامی

صفحه 411-427

محمد عادل ضیائی؛ سهیلا رستمی؛ محمد مولودی