دوره و شماره: دوره 15، شماره 3، تیر 1398 
نقد بخشودگی خیانت زناشویی از منظر فلسفه "هم سخنی" مارتین بوبر

صفحه 375-391

محمود خزائی؛ شهریار شهیدی؛ فرشته موتابی؛ محمدعلی مظاهری؛ لیلی پناغی؛ رائد فریدزاده


وقوع طلاق در فضای مجازی از منظر فقهای مذاهب اسلامی

صفحه 411-427

محمد عادل ضیائی؛ سهیلا رستمی؛ محمد مولودی