دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهمن 1385 
بررسی رابطه عوامل خانوادگی در وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه استان قم

علی زاده محمدی؛ محمود حیدری؛ غلامرضا جندقی؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ غفار ملک خسروی؛ نیره السادات سعادتمند


بررسی راهبردهای مقابله‌ای و سلامت روان در مادران کودکان اتیستیک

رامین افشاری؛ کتایون خوشابی؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ شهرام مرادی