کلیدواژه‌ها = والدین
استانداردهای والدین ایرانی درباره عروس و داماد مطلوب

دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 23-38

10.52547/JFR.18.1.23

رویا منتظری؛ مونا چراغی؛ هاجر فلاح زاده


تعارضات عمده نوجوانان ایرانی با والدین در پاندمی کووید 19

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 385-406

10.52547/JFR.17.3.385

ایرج مختارنیا؛ علی زاده محمدی؛ لیلی پناغی؛ مونا چراغی


مقایسه ادراک و آرمان ساختار خانواده در والدین و فرزندان جوان آن‌ها

دوره 4، شماره 4، اردیبهشت 1387

محمدعلی مظاهری؛ منصوره صادقی؛ محمود حیدری