کلیدواژه‌ها = نوجوان
رابطه عملکرد خانواده و نیازهای روان‌شناختی با سلامت روانی نوجوانان

دوره 10، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 99-111

عباس رحیمی‌نژاد؛ محسن پاک‌نژاد