نویسنده = محمد علی مظاهری
موقعیت های برانگیزان اعتماد و بی اعتمادی به همسر در زنان و مردان متأهل ایرانی

دوره 18، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 229-246

10.48308/jfr.18.2.229

نعیمه طلایی نژاد؛ محمد علی مظاهری؛ مونا چراغی؛ محمود حیدری


ملزومات صیانت از حریم زناشویی در ارتباط درمانی بین روان درمانگر و درمانجو: یک مطالعه کیفی مبتنی بر دیدگاه زوج در فرهنگ ایرانی

دوره 14، شماره 2، آذر 1397، صفحه 160-181

عباس ذبیح زاده باغلویی؛ محمدعلی مظاهری؛ جواد حاتمی؛ لیلی پناغی؛ نیره قشنگ


روابط خانوادگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: یک مطالعه پدیدارشناختی

دوره 12، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 437-459

زهرا عبدخدایی؛ شهریار شهیدی؛ محمد علی مظاهری؛ لیلی پناغی؛ وحید نجاتی