نویسنده = محمود حیدری
موقعیت های برانگیزان اعتماد و بی اعتمادی به همسر در زنان و مردان متأهل ایرانی

دوره 18، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 229-246

10.48308/jfr.18.2.229

نعیمه طلایی نژاد؛ محمد علی مظاهری؛ مونا چراغی؛ محمود حیدری


تجارب آسیب‌شناختی و رضامندی دلبستگی‌محور در رابطه‌ جنسی: یک پژوهش کیفی مبتنی بر دیدگاه همسران ایرانی

دوره 17، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 167-207

10.52547/jfr.17.2.167

نیره قشنگ؛ محمدعلی مظاهری تهرانی؛ لادن فتی؛ فرشته موتابی؛ محمود حیدری


دیدگاه طرح‌واره درمانگران نسبت به نقش مولفه‌های طرح‌واره‌ای در سبب‌شناسی خیانت زناشویی: یک مطالعه کیفی

دوره 16، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 199-216

سعاده ملک عسگر؛ محمدعلی مظاهری؛ لادن فتی؛ فرشته موتابی؛ حیدری محمود


بررسی تأثیر رفتار والدین بر ریتم های زیستی فرزندان

دوره 1، شماره 1، شهریور 1384، صفحه 25-38

مسعود شریفی؛ ناهید سمندریان؛ محمود حیدری