نویسنده = ایرج مختارنیا
تعارضات عمده نوجوانان ایرانی با والدین در پاندمی کووید 19

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 385-406

10.52547/JFR.17.3.385

ایرج مختارنیا؛ علی زاده محمدی؛ لیلی پناغی؛ مونا چراغی


تعارضات زناشویی و تعارضات والد-نوجوان: نقش میانجی ارزیابی‌های نوجوانان از تعارضات بین والدینی

دوره 12، شماره 4، خرداد 1395، صفحه 663-682

ایرج مختارنیا؛ علی زاده محمدی؛ مجتبی حبیبی؛ فروزان میرزایی فر


بررسی مقدماتی ویژگی های روان‌سنجی مقیاس ادراک کارآمدی جمعی خانواده در نوجوانان

دوره 11، شماره 4، خرداد 1394، صفحه 531-550

لیلی پناغی؛ ایرج مختارنیا؛ فاطمه کلانتری