نویسنده = مجتبی حبیبی عسگرآباد
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه شادکامی، سبک های عشق و نارسایی هیجانی در افراد زودازدواج و دیرازدواج

دوره 12، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 269-285

اسماعیل سلیمانی؛ مجتبی حبیبی؛ محمد صاحب قران فرد


2. علل خیانت زناشویی از دیدگاه زوجین مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده: یک مطالعۀ کیفی

دوره 11، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 165-186

مجتبی حبیبی عسگرآباد؛ زهرا حاجی حیدری


3. هنجاریابی و ساختار عاملی مقیاس‌ تعاملات خانوادگی (FCS) و رضایت خانوادگی (FSS): در خانواده‌های ایرانی

دوره 10، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 313-329

مجتبی حبیبی؛ محمدعلی مظاهری؛ سپیده دهقانی؛ احمد عاشوری