مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر ‌خانواده و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در خودانگارۀ دانش‌آموزان دختر مبتلا به بی‌اشتهایی عصبی

مرضیه بابایی حیدرآبادی؛ پریا لطفی؛ زهرا بارورز کوچه قلعه؛ پریسا صاحب الزمانی؛ مسلم اکبری

دوره 18، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 777-792

https://doi.org/10.52547/JFR.18.4.777

مقایسه اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری ‌شناختی، تحمل پریشانی و توانمندی‌های منش زنان مطلقه

امیر حمزه خراسانی؛ اسماعیل ترابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1402

https://doi.org/10.52547/jfr.2023.227266.1407