کلیدواژه‌ها = ذهن‌آگاهی
افسردگی و امید به زندگی در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی: مقایسه ای از شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1403

10.48308/jfr.2024.233973.1670

سیمین محمدی؛ معصومه آزموده؛ بهزاد شالچی؛ جواد مصرآبادی