کلیدواژه‌ها = خیانت
پیش‌بینی کننده‌های خیانت از دیدگاه زنان خیانت‌کرده و خیانت‌دیده: مطالعه‌ای کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1403

10.48308/jfr.2024.235717.1757

ناهید سادات شریفی؛ فرشته موتابی؛ محمد علی مظاهری؛ مینا پهلوان


افسردگی و امید به زندگی در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی: مقایسه ای از شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1403

10.48308/jfr.2024.233973.1670

سیمین محمدی؛ معصومه آزموده؛ بهزاد شالچی؛ جواد مصرآبادی


پدیدارهای وجودی در خیانت زناشویی مردان

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 483-513

10.52547/JFR.17.3.483

موسی چوپانی؛ مریم فاتحی زاده؛ فرامرز اسنجرانی؛ آلبرتو ماریو دی کاسترو کوریا


علل خیانت زناشویی از دیدگاه زوجین مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده: یک مطالعۀ کیفی

دوره 11، شماره 2، آذر 1394، صفحه 165-186

مجتبی حبیبی عسگرآباد؛ زهرا حاجی حیدری