کلیدواژه‌ها = خیانت
تعداد مقالات: 3
پدیدارهای وجودی در خیانت زناشویی مردان

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 483-513

10.52547/JFR.17.3.483

موسی چوپانی؛ مریم فاتحی زاده؛ فرامرز اسنجرانی؛ آلبرتو ماریو دی کاسترو کوریا


علل خیانت زناشویی از دیدگاه زوجین مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده: یک مطالعۀ کیفی

دوره 11، شماره 2، آذر 1394، صفحه 165-186

مجتبی حبیبی عسگرآباد؛ زهرا حاجی حیدری