کلیدواژه‌ها = کارکرد خانواده
ارتباط ابعاد کارکرد خانواده و خودتنظیمی فرزندان

دوره 8، شماره 3، اسفند 1391

میترا حسینی؛ سیامک سامانی


اثر آموزش روش‌درمانی پاسخ محور بر عملکرد خانواده در مادران کودکان مبتلا به اتیسم

دوره 8، شماره 3، اسفند 1391

طیبه محتشمی؛ مهناز علی‌اکبری دهکردی؛ نرگس چیمه؛ احمد علی‌پور؛ هاله افقی