نویسنده = لیلی پناغی
نقد بخشودگی خیانت زناشویی از منظر فلسفه "هم سخنی" مارتین بوبر

دوره 15، شماره 3، تیر 1398، صفحه 375-391

محمود خزائی؛ شهریار شهیدی؛ فرشته موتابی؛ محمدعلی مظاهری؛ لیلی پناغی؛ رائد فریدزاده


نقش میانجی ابعاد مراقبت‌گری در رابطه بین ابعاد دلبستگی و رضایتمندی جنسی زوجین

دوره 15، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 45-67

هاجر فلاح زاده؛ ریحانه رضاپور فریدیان؛ پریسا سادات سیدموسوی؛ لیلی پناغی


روابط خانوادگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: یک مطالعه پدیدارشناختی

دوره 12، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 437-459

زهرا عبدخدایی؛ شهریار شهیدی؛ محمد علی مظاهری؛ لیلی پناغی؛ وحید نجاتی