نویسنده = شهلا پاکدامن
جستجوی الگوهای سلامت خانواده ایرانی: یک مطالعه کیفی

دوره 12، شماره 2، آذر 1395، صفحه 179-196

لیلی پناغی؛ علی زاده محمدی؛ فاطمه باقریان؛ شهلا پاکدامن؛ زهره احمد آبادی؛ سمیه محمدی


مشاهده الگوی تعامل مادران ایرانی در یک موقعیت بازی با کودک

دوره 12، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 7-25

حمیده زارع؛ کارینه طهماسیان؛ شهلا پاکدامن؛ نگار داوری اردکانی؛ طاهره رحیمی


رابطه تعاملی ابعاد فرزندپروری ادراک شده و خودکارآمدی با بهزیستی روان‌شناختی در نوجوانان

دوره 10، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 113-126

لیدا ملک‌زاده؛ محمود حیدری؛ شهلا پاکدامن؛ کارینه طهماسیان


رابطه بین افسردگی نوجوانان با نشانه‌های متناظر در آزمون ترسیم درخت

دوره 7، 1/1، شهریور 1390

فاطمه نیکزاد یادگار؛ شهلا پاکدامن؛ علی عسگری


پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی از طریق میزان دلبستگی

دوره 4، شماره 2، آبان 1387

بهروز آتش روز؛ شهلا پاکدامن؛ علی عسگری