نویسنده = محمود حیدری
تعداد مقالات: 14
1. کیفیت زندگی زنان سرپرست خانواده: نقش تاب‌آوری و کارکرد خانواده مبتنی بر مدل مک مستر

دوره 13، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 407-421

زهرا سادات رضایی؛ محسن دهقانی؛ محمود حیدری


2. رابطۀ احساس خصومت والدین با مشکلات درونی دانش‌آموزان با نقش میانجی مثلث‌سازی

دوره 11، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 257-270

مرضیه بهزادی؛ علی زاده‌محمدی؛ محمدعلی مظاهری؛ محمود حیدری؛ رقیه نوری‌پور لیاولی


3. رابطه تعاملی ابعاد فرزندپروری ادراک شده و خودکارآمدی با بهزیستی روان‌شناختی در نوجوانان

دوره 10، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 113-126

لیدا ملک‌زاده؛ محمود حیدری؛ شهلا پاکدامن؛ کارینه طهماسیان


4. مقایسه کمال گرایی سالم و ناسالم و تیپ شخصیتی A در سبک های فرزندپروری ادراک شده دانشجویان

دوره 9، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 359-380

مریم جهان بخش؛ ابوالقاسم خوش کنش؛ محمود حیدری


5. تفاوت ملاکهای انتخاب همسر بین دو جنس

دوره 9، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 155-171

هاشم جبرائیلی؛ علی زاده محمدی؛ محمود حیدری


7. بررسی رابطه رفتارهای متفاوت ارتباطی- نظارتی والدین در وضعیت‌های مختلف تحصیلی و اجتماعی فرزندان دانشجو

دوره 7، شماره 1، تابستان 1390

محمدعلی مظاهری؛ منصوره السادات صادقی؛ محمود حیدری


8. مقایسه ادراک و آرمان ساختار خانواده در والدین و فرزندان جوان آن‌ها

دوره 4، شماره 4، بهار 1387

محمدعلی مظاهری؛ منصوره صادقی؛ محمود حیدری


9. بررسی رابطه عوامل خانوادگی در وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه استان قم

دوره 2، شماره 3، زمستان 1385

علی زاده محمدی؛ محمود حیدری؛ غلامرضا جندقی؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ غفار ملک خسروی؛ نیره السادات سعادتمند


10. میزان مذهبی بودن والدین، منابع متفاوت شناخت دینی و تصور از خدا

دوره 2، شماره 2، پاییز 1385

منصوره السادات صادقی؛ محمدعلی مظاهری؛ محمود حیدری


12. بررسی تأثیر رفتار والدین بر ریتم های زیستی فرزندان

دوره 1، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 25-38

مسعود شریفی؛ ناهید سمندریان؛ محمود حیدری


14. ارتباط تفکرات غیرمنطقی و الگوهای دلبستگی با سازگاری زناشویی

دوره 1، شماره 4، بهار 1384

فرید مؤمن زاده؛ محمدعلی مظاهری؛ محمود حیدری