نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه مشاوره

10.29252/jfr.16.4.439

چکیده

ظهور ویروس جدید موسوم به کووید-19 به یک پاندمی در جهان منجر شده و اکثر کشورها دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه بهداشتی از جمله قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی را اجرا کردند. هدف از مطالعه حاضر، درک چگونگی تجربه فاصله‌گذاری اجتماعی و خانه‌نشینی از دیدگاه سالمندان بود. روش پژوهش، کیفی از نوع تحلیل مضمون بود و به این منظور با استفاده از نمونه‌گیری گلوله برفی با 19 فرد بین 65 تا 85 سال مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام گرفت. به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی مصاحبه‌ها به صورت تلفنی انجام شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل مضمون براون و کلارک تحلیل و سه مضمون اصلی شامل نعمت‌ها، تهدیدها و راهکارها استخراج شد. بر اساس یافته‌ها سالمندان ترکیبی از هیجانات مثبت و منفی را طی دوران خانه‌نشینی تجربه کرده و هم‌چنین به نظر می‌رسد خردمندی دوران سالمندی به آن‌ها به‌منظور استفاده/خلق راهکارهای مقابله‌ای به منظور گذران این دوران کمک کرده است. با توجه به این‌که حفظ روابط اجتماعی برای اکثر مصاحبه‌شوندگان نکته‌ای حیاتی به شمار می‌رفت، لازم است خانواده‌ها با گفت‌وگوی صحیح و بدون پنهان‌کاری شرایط پیش‌آمده را توضیح داده و در کنار رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی زمینه‌های گوناگون امکان حفظ ارتباط اجتماعی را برای سالمندان فراهم سازند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Opporttunity and Threats of COVID-19: Lessons from the Perspective of Older Adults

نویسنده [English]

  • Azam Naghavi

University of Isfahan. Faculty of Education and Psychology. Department of Counseling

چکیده [English]

The emergence of a new disease called COVID-19 has led to a worldwide pan-demic, and most countries have implem-ented strict health guidelines, including quarantine and social distancing. The aim of the present study is to understand the experience of social distancing and staying at home laws from the perspective of the elderly. A qualitative thematic analysis method was employed, and semi-structured interviews were conducted using snowball sampling with 19 individ-uals between 65 and 85 years of age.
 
In order to observe the health protocols, the interviews were conducted by telep-hone. Data were analyzed using the Braun and Clark thematic analysis method, and three main themes including Blessings, Threats and Strategies were extracted. According to the findings, participants have experienced a combination of po-sitive and negative emotions during their stay at home, and it seems that the wisdom of old age has helped them to use/create coping strategies to overcome their pro-blems. Given that maintaining social relationships is critical for most people of this age, families need to be able to explain the situation in a proper and clear manner, and to provide a variety of opportunities of social relationship for the elderly while following health guidelines.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • COVID-19
  • SARS-Cov-2
  • Pandemic
  • Older adults
  • Thematic analysis