کلیدواژه‌ها = باورهای غیرمنطقی- چرخه زندگی- طلاق
رابطه باورهای غیر منطقی با چرخه زندگی در متقاضیان طلاق

دوره 1، شماره 3، شهریور 1384

سیدحسین سلیمی؛ رضا کرمی نیا؛ سیدمحمود میرزمانی؛ مرتضی خاقانی زاده؛ غلامرضا کرمی؛ آسیه رمضانی