کلیدواژه‌ها = رابطه جنسی
تجارب آسیب‌شناختی و رضامندی دلبستگی‌محور در رابطه‌ جنسی: یک پژوهش کیفی مبتنی بر دیدگاه همسران ایرانی

دوره 17، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 167-207

10.52547/jfr.17.2.167

نیره قشنگ؛ محمدعلی مظاهری تهرانی؛ لادن فتی؛ فرشته موتابی؛ محمود حیدری


رضایت عاطفی و جنسی، تعهد زناشویی و روابط فرازناشویی اینترنتی: مدلیابی معادلات ساختاری

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 39-53

سیده ریحانه حسینی؛ محمدرضا جلالی؛ علیرضا کاکاوند


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس جهت‌گیری در رابطه جنسی

دوره 6، شماره 4، اردیبهشت 1389

محمود حیدری؛ خدیجه زال‌پور؛ اعظم مولائی