کلیدواژه‌ها = دیابت نوع 1- دختران نوجوان- مشکلات ازدواج- مطالعه کیفی
ازدواج از نگاه دختران نوجوان مبتلا به دیابت: یک تحقیق کیفی

دوره 5، شماره 4، اردیبهشت 1388

فضل ا... احمدی؛ معصومه همتی مسلک پاک؛ منیره انوشه؛ ابراهیم حاجی زاده؛ اسدا... رجب