تعیین رابطه و سهم پیش‌بینی‌کنندگی احساس معنا در زندگی و حس انسجام در رشد پس از سانحه در متاهلین بهبود یافته از کرونا در شهر ایلام

ابراهیم شیروانی؛ صدیقه دولت یاری؛ عماد یوسفی؛ لیلا خواجه پور

دوره 18، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 177-199

https://doi.org/10.52547/JFR.18.1.177