کلیدواژه‌ها = کرونا
ضمان قهری ناشی از سرایت ویروس کرونا در رابطه میان زوجین

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 423-438

10.52547/JFR.17.3.423

حسن شاه ملک پور؛ رضا دریائی


رابطه اضطراب کرونا در مادران با تعامل والد-کودک و پرخاشگری کودکان در ایام قرنطینه

دوره 16، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 139-154

پرستو شیرزادی؛ نرگس امینی شیرازی؛ زهرا اصغرپور لشکامی