نویسنده = علی زاده محمدی
تعارضات زناشویی و تعارضات والد-نوجوان: نقش میانجی ارزیابی‌های نوجوانان از تعارضات بین والدینی

دوره 12، شماره 4، خرداد 1395، صفحه 663-682

ایرج مختارنیا؛ علی زاده محمدی؛ مجتبی حبیبی؛ فروزان میرزایی فر


بررسی رابطه عوامل خانوادگی در وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه استان قم

دوره 2، شماره 3، بهمن 1385

علی زاده محمدی؛ محمود حیدری؛ غلامرضا جندقی؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ غفار ملک خسروی؛ نیره السادات سعادتمند