نویسنده = محسن دهقانی
پیش‌بینی ویژگی‌های اختلال شخصیت مرزی بر اساس سبک‌های دلبستگی و تمایزیافتگی خود با میانجی‌گری تنظیم هیجان

دوره 17، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 613-631

10.52547/JFR.17.4.613

عبدالمالک افشانی؛ نسرین اسماعیلیان؛ محسن دهقانی؛ محمدعلی مظاهری تهرانی


"تمایز پرخاشگری کنشی و واکنشی در نوجوانان براساس سبک‌ فرزندپروری ادراک شده"

دوره 16، شماره 3، آذر 1399، صفحه 359-375

عاطفه رضایی؛ محسن دهقانی؛ محمود حیدری


کارکرد خانواده و گرایش به سوءمصرف مواد در نوجوانان: نقش واسطه ای انسجام و آشفتگی هویت

دوره 14، شماره 4، خرداد 1397، صفحه 563-577

احسان نیک منش؛ محسن دهقانی؛ مجتبی حبیبی؛ صادق فلاح تفتی؛ سارا صلواتی


کیفیت زندگی زنان سرپرست خانواده: نقش تاب‌آوری و کارکرد خانواده مبتنی بر مدل مک مستر

دوره 13، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 407-421

زهرا سادات رضایی؛ محسن دهقانی؛ محمود حیدری


مقایسه اثربخشی دو مدل درمانی کمردرد: درمان مبتنی بر مشارکت همسر بیمار در مقایسه با درمان بیمار به تنهایی

دوره 8، شماره 2، مهر 1391

مریم عباسی؛ محسن دهقانی؛ حسن جعفری؛ حمید بهتاش؛ جمال شمس؛ لیلی پناغی