نویسنده = امید عیسی نژاد
آسیب شناسی زیرمنظومه ی همشیرها : دنیای پدیداری همشیرها در خانواده های دارای فرزند مبتلا به اختلال ADHD ؛ یک مطالعه کیفی

دوره 15، شماره 3، تیر 1398، صفحه 331-345

آرمان عزیزی؛ مریم فاتحی زاده؛ سید احمد احمدی؛ رضوان السادات جزایری؛ امید عیسی نژاد


بررسی ساختار عاملی و پایایی مقیاس تعامل والد فرزندی (PACHIQ) در دانش آموزان متوسطه

دوره 13، شماره 2، آذر 1396، صفحه 251-272

امید عیسی نژاد؛ سید یوسف قاسمی؛ فریده خندان