نویسنده = علی فتحی آشتیانی
اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/ کمبود توجه

دوره 6، شماره 4، اردیبهشت 1389

بهناز سادات جعفری؛ رقیه موسوی؛ علی فتحی آشتیانی؛ کتایون خوشابی


بررسی رابطه بین تقیدات مذهبی و سازگاری زناشویی

دوره 2، شماره 1، مرداد 1385

خدابخش احمدی؛ علی فتحی آشتیانی؛ علی رضا عرب نیا


بررسی عوامل زمینه ای ـ فردی و ارتباطی ـ دوجانبه ای مؤثر بر سازگاری زناشویی

دوره 1، شماره 3، شهریور 1384

خدابخش احمدی؛ علی فتحی آشتیانی؛ شکوه نوابی نژاد