نویسنده = مهرداد کلانتری
تعیین عوامل مؤثر در شادکامی همسران کارکنان شرکت فولاد مبارکه

دوره 3، شماره 3، اسفند 1386

حمیدطاهر نشاط دوست؛ حسینعلی مهرابی؛ مهرداد کلانتری؛ حسن پالاهنگ؛ ایرج سلطانی


بررسی اثربخشی گروه‌درمانی به شیوه تحلیل تبادلی بر رضایت زناشویی

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1385

هاجر ترکان؛ مهرداد کلانتری؛ حسین مولوی


بررسی و تعیین سهم عوامل خانوادگی موثر در اختلال افسردگی نوجوانان

دوره 1، شماره 1، شهریور 1384، صفحه 39-48

حمید طاهر نشــاط دوست؛ حسینعلی مهرابی؛ نرگس السادات نوری؛ مهرداد کلانتری؛ حسین مولوی