نویسنده = حسینعلی مهرابی
تعیین عوامل مؤثر در شادکامی همسران کارکنان شرکت فولاد مبارکه

دوره 3، شماره 3، اسفند 1386

حمیدطاهر نشاط دوست؛ حسینعلی مهرابی؛ مهرداد کلانتری؛ حسن پالاهنگ؛ ایرج سلطانی


بررسی و تعیین سهم عوامل خانوادگی موثر در اختلال افسردگی نوجوانان

دوره 1، شماره 1، شهریور 1384، صفحه 39-48

حمید طاهر نشــاط دوست؛ حسینعلی مهرابی؛ نرگس السادات نوری؛ مهرداد کلانتری؛ حسین مولوی