آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1842
تعداد پذیرش 536
تعداد عدم پذیرش 952

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 73
تعداد مقالات 534
تعداد مشاهده مقاله 484032
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 29 %