آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1909
تعداد پذیرش 546
تعداد عدم پذیرش 1003

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 74
تعداد مقالات 542
تعداد مشاهده مقاله 543413
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 29 %