آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2038
تعداد پذیرش 581
تعداد عدم پذیرش 1102

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 77
تعداد مقالات 579
تعداد مشاهده مقاله 681967
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 496395
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 25 روز
متوسط زمان داوری 53 روز
درصد پذیرش 29 %