آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1958
تعداد پذیرش 566
تعداد عدم پذیرش 1036

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 76
تعداد مقالات 564
تعداد مشاهده مقاله 592810
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 430097
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 23 روز
متوسط زمان داوری 50 روز
درصد پذیرش 29 %