اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2135
تعداد پذیرش 601
تعداد عدم پذیرش 1200

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 79
تعداد مقالات 599
تعداد مشاهده مقاله 1692916
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1149709
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 26 روز
متوسط زمان داوری 52 روز
درصد پذیرش 28 %