آسیب شناسی سامانه پاسخ ها در لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

محور اصلی سیاست­گذاری صورت گرفته در لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان را می­توان در تمرکز بر دیدگاه های اصلاحی و درمانی و تلاش در جهت حذف هر چه بیشتر واکنش ­های کیفری مشاهده نمود. بر مبنای چنین دیدگاهی، سامانه پاسخ­دهی پیشنهادی نیز مبتنی بر سه محور رویکردهای رهاکننده اطفال و نوجوانان بزهکار از فرایند عدالت کیفری، استفاده وسیع از اقدامات اصلاحی و درمانی و واکنش­های حداقلی و تحدید یافته کیفری تنظیم یافته است. در سطح هر یک از محورهای یاد شده می ­توان علاوه بر کارکردها و نتایج برنامه­ ریزی شده و مورد انتظار، زمینه بروز مشکلات ناخواسته ­ای را نیز در حوزه بزهکاری اطفال و نوجوانان مشاهده نمود. مشکلاتی که هیچ­ گونه طرحی برای حذف و یا کنترل آن­ ها ارائه نشده است. با ملاحظه مجموعه آسیب ­ها و مشکلات احتمالی ناشی از اجرای سامانه پاسخ­دهی پیشنهادی، لازم است تا با ایجاد تغییرات حداکثری در سیستم تنظیمی، شرایط ظهور و یا تشدید آسیب­ های یاد شده تا سر حد امکان کاهش یابد. در این راستا، تغییر راهبرد مبنایی لایحه، از رویکردهای درمانی و اصلاحی به اقدامات نظارتی و کنترلی ضروری است.

 1. الف- کتاب‌ها، مقالات و تقریرات
 2. ایسینک، اچ ج، (1375). «جرم و شخصیت». پاشا شریفی، حسن. نجفی زند، جعفر. (مترجمین). تهران. انتشارات سخن.
 3. بن فیس، ف، (1386). «تحولات اخیر حقوق کیفری اطفال فرانسه در پرتو قانون پیشگیری از بزهکاری 5 مارس 2007». ابراهیمی، شهرام. (مترجم). فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم ـ نشریه پلیس پیشگیری نیروی انتظامی. شماره 4.
 4. دانش، ت.ز، (1384). «مجرم کیست؟ جرم‌شناسی چیست؟». تهران. انتشارات کیهان.
 5. دادستان، پ، (1386). «روان‌شناسی جنایی». تهران. انتشارات سمت.
 6. ساراسون، ای. ساراسون، ب، (1383). «روان‌شناسی مرضی». جلد اول. نجاریان، بهمن. اصغری مقدم، محمد علی. دهقانی، محسن. (مترجمین). تهران. انتشارات رشد.
 7. کارتلج، جی. میلبرن، جی‌اف. (1369). «آموزش مهارت‌های اجتماعی به کودکان». نظری‌نژاد، محمدحسین. (مترجم). تهران. انتشارات آستان قدس رضوی
 8. گسن، ر، (1374). «جرم‌شناسی نظری». کی‌نیا، مهدی (مترجم). تهران. انتشارات مجد.
 9. گسن، ر، (1370). «جرم‌شناسی کاربردی». کی‌نیا، مهدی. (مترجم). تهران. انتشارات علامه طباطبایی.
 10. ماسن، پ.هـ، (1368). «رشد و شخصیت کودک» یاسائی، مهشید (مترجم). تهران. نشر مرکز.
 11. مهرا، ن، (1385). «مروری بر نظام مجازات‌ها در سیستم عدالت کیفری انگلستان». تقریرات درس آیین دادرسی کیفری تطبیقی ـ دوره دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی. تهیه و تنظیم: امیر ایروانیان. دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
 12. ب- سایت‌های اینترنتی
 13. http://www.aftab.ir/news/2008/jun/01
 14. http://www.guardian.co.uk/bulger