لایحه پیشنهادی حمایت خانواده و بایسته های آن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در مقدمه لایحه تقدیمی حمایت خانواده، اهدافی مطلوب و آرمانی تبیین شده، که عمده آن عبارتند از: پر کردن خلأ­های قانونی، رفع تشتت از قوانین در حوزه حقوق خانواده، تشخیص ناسخ از منسوخ، رفع کاستی­ ها و نواقص موجود، رفع تعارض از قوانین، عدم تطبیق قوانین با واقعیات روز و ضرورت انطباق آن­ها و تحقق اصل21 قانون اساسی.ولی به نظر می­رسد متن تقدیمی بسیاری از اهداف را مهمل گذاشته و در برخی موارد با متن پیشنهادی نتوان به این اهداف واصل شد. اما فارغ از مطالب از  پیش گفته شده، لایحه دارای امتیازاتی است که در نوع خود می‌تواند تحولات مثبتی را به­ دنبال داشته باشد. در این مقاله ابتدا 16 امتیاز و 14 اشکال و ابهام، نقد و بررسی و سپس بایسته ­های آن تبیین می­شوند؛ بایسته­ ها عبارتند از: رعایت شئون و جایگاه زن به­ عنوان همسر و مادر، استحکام خانواده، توجه به اقتضای حال و مصالح عامه، جهانی شدن و خانواده، جامعیت، حبس زدایی، تعیین تکلیف دارایی مشترک، تعیین تکلیف اشتغال زن، توسعه موارد فسخ نکاح به اقتضای بیماری­ های جدید، تضییق موارد فسخ نکاح در موارد قابل علاج، ابتلا به اعتیاد مضر و توسعه آن به مصادیق روز در صدور مجوز طلاق، ارتقاء سن ازدواج، ولایت نکاح دختر باکره رشیده بر نکاح خود، تبدیل برخی شروط ضمن عقد به­ عنوان الزامات قانونی و غیرعلنی بودن دادگاه خانواده. 

کلیدواژه‌ها


 1. قانون اساسی؛
 2. قانون مدنی؛
 3. قانون حمایت خانواده؛
 4. قانون دادگاه مدنی خاص؛
 5. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب؛
 6. قانون اختصاص دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های اصل 21 قانون اساسی؛
 7. روزنامه رسمی شماره 11084 مورخه 2/12/1361؛
 8. روزنامه رسمی شماره 13614 مورخه 11/9/1370؛
 9. روزنامه رسمی شماره 13914 مورخه 19/9/1371؛
 10. روزنامه رسمی شماره 16823 مورخه 7/9/1381؛
 11. روزنامه رسمی به شماره 17259 مورخه 13/3/1383؛
 12. صفایی، سیدحسین و اسدالله امامی؛ حقوق خانواده، جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1375؛
 13. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ه/ع/81/207 مورخه 28/2/1383؛
 14. نامه شماره 68357/36780 مورخه 1/5/1386 ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی.