بررسی تأثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج و تمایل به ازدواج در بین دانشجویان دانشگاه‌های تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

مؤسسه مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه

چکیده

طی چهار دهه‌ گذشته، سن اولین ازدواج در بین جوانان ایرانی به‌خصوص دختران به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. هم‌چنین شواهد اخیر بر افزایش معاشرت‌ با جنس مخالف قبل از ازدواج در بین جوانان دلالت می‌کند. این مقاله براساس نتایج فاز اول پیمایش یک مطالعه مقطعی و توصیفی- تحلیلی است که با هدف بررسی تأثیر معاشرت‌ با جنس مخالف قبل از ازدواج بر ازدواج در بین جوانان با تحصیلات دانشگاهی در تهران در سال 1390 انجام شده بود.هدف این مقاله بررسی تأثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج و تمایل به ازدواج است. در فاز اول پیمایش، 2031 دانشجوی 18 تا 40 ساله از 7 دانشگاه دولتی و آزاد در تهران به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای سهمیه‌ای دو مرحله‌ای مورد مطالعه واقع شدند. جمع‌آوری داده‌ها از بهمن ماه 1389 تا خرداد­ماه 1390 با استفاده از پرسشنامه بی‌نام که روایی و پایایی آن سنجیده شد، انجام شده است. میانگین سنی دانشجویان 5/22 سال بوده و 12% دانشجویان متأهل و با میانگین سنی ازدواج 27 سال بوده ­اند (32/6SD=). تأثیر معاشرت بر سن ازدواج در بین دانشجویان متأهل و تأثیر معاشرت­ ها بر تمایل به ازدواج در بین دانشجویان مجرد بررسی شد. نتایج نشان داد که پس از کنترل جنس، وضعیت اقتصادی و فرهنگی خانواده، تجربه معاشرت پیشرفته قبل از ازدواج، یکی از عوامل تعیین­کننده افزایش سن ازدواج در بین دانشجویان است. به­ طوری­که تجربه معاشرت پیشرفته با جنس مخالف قبل از ازدواج، حـدود 2 سـال ازدواج را با تأخیـر همراه می‌سـازد (05/0,p<7/1b-coefficient=). هم­چنین تفاوت جنسیتی واضحی در ارتباط با معاشرت­های دوستی و پیشرفته قبل از ازدواج، با تمایل به ازدواج نشان داده شد؛ به­ طوری­که معاشرت دوستی و پیشرفته در دختران با تمایل بیشتر به ازدواج رابطه معنا­دار داشته، در حالی­که در پسران معاشرت پیشرفته با تمایل کمتر به ازدواج رابطه معنا­دار داشت و رابطه دوستی هیچ ارتباطی با تمایل به ازدواج در پسران نداشت. تغییرات در روند معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در بین جوانان و انواع جدید شریک­ گزینی، باید بیش از پیش در بررسی تغییرات سن ازدواج و تحولات خانواده در نظر گرفته شده و کارکردهای متفاوت این معاشرت­ها در ازدواج بررسی شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence on Premarital Heterosexual Relationships on Marital Timing and Marital Desire among College Students in Tehran

نویسندگان [English]

 • Farideh Khalajabadi Farahani
 • Shahla Kazemipour
 • Ali Rahimi
Population Studies and Research Institute of Asia and the Pacific
چکیده [English]

Over the past four decades, age at first marriage has been increased considerably in Iran, particularly among females. In addition, recent evidence indicates an increase in premarital heterosexual liaisons among young people. This paper is based on the finding of first phase of the survey of a cross-sectional mix-method study which aimed to assess the influence of experience of premarital heterosexual liaisons on marriage among university students in Tehran in 2011. This paper specifically aims to examine the influence of premarital heterosexual liaisons on marriage age and desire.In the first phase of the survey, 2031 university students aged 18-40 from among 7 universities (both public and private) in Tehran were selected using two stage stratified cluster sampling method. Data collection was completed between January 2010 and May 2011 using an anonymous self-administer valid and reliable questionnaire. The mean age of respondents was 22.5, 12% were married with a mean age at marriage of 27(SD=6.32). The influence of premarital heterosexual relationships on marriage age was assessed among married and on desire to marry among single students. The results show that after control of gender, economic and cultural situation of the family, the experience of progressive (sexual) relationship between opposite sex is one of the determinant factors of marriage age among university students. Reporting experience of progressive premarital heterosexual relationships and intimacy are associated with about two years delay in marriage (b-coefficient=1.7, P<0/05) Moreover, There is a gender difference in the relations between premarital heterosexual relationships and desire for marriage. So as, both heterosexual friendships and intimacy was significantly linked with greater desire for marriage among females, while among men, only progressive intimacy was inversely linked with desire for marriage. Men with greater experiences showed lower desire for marriage, while premarital heterosexual friendship was not associated with marital desire and propensity.  The changes in trends of premarital heterosexual relationships among young people and recent types of partnerships needs to be considered more than before in evolution of marriage and the family in Iran and also differing implications of such relationships between men and women needs greater consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marriage Age- Premarital Heterosexual Relationships- Tehran
 1. آزادارمکی، ت.، شریفی‌ساعی، م. ح.، ایثاری ، م. ، و طالیی، س. (1390). سنخ‌شناسی الگوهای روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران. جامعه پژوهی فرهنگی، 2(2)، 39-1.
 2. جعفری، ف.، پورضرابی، پ. و تارخ، ا. (3-2 آذر 1384). بررسی مشکلات جنسی پسران دانشجو و عوامل مؤثر بر آن، دومین کنگره خانواده و مشکلات جنسی، دانشگاه شاهد.
 3. خلج‌آبادی فراهانی، ف. (1390). تأثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج، رضایت زناشویی و طلاق (گزارش تحقیق). مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.
 4. خلج‌آبادی فراهانی، ف.، کلیلند، ج.، و مهریار ا. ه. (1390). نقش خانواده در معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در بین دختران دانشجو در تهران. خانواده پژوهی، 30، 468-449 .
 5. عباسی‌شوازی، م. ج. و عسگری‌ندوشن، ع. (1384). تغییرات خانواده و کاهش باروری در ایران. نامه علوم اجتماعی، 25، 76- 25.
 6. کاظمی‌پور، ش. (1383). تحول سن ازدواج در ایران و عوامل جمعیتی مؤثر بر آن. پژوهش زنان، 2(3)، 124- 103.
 7. گلزاری، م. (1383). دوستی و ارتباط پایدار با جنس مخالف در نوجوانان و رابطه آن با ویژگی‌های خانودگی. مقالات نخستین کنگره سراسری آسیب‌شناسی خانواده در ایران، صص 30- 28.
 8. محمودیان، ح. (1385). سن ازدواج در حال افزایش: بررسی عوامل پشتیبان. نامه علوم اجتماعی، 24، 53- 27.
 9. مرکز آمار ایران (1385). سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385.
 10. مرکز آمار ایران، (1390). سرشماری نفوس و مسکن سال 1390.
 11. میرمولایی، ط.، رحیمی کیان، ف.، فقیه‌زاده، س. و عباسی سنجدری، ز. (3-2 آذر ماه 1384). بررسی رفتارهای جنسی و عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های دولتی شهر تهران. دومین کنگره خانواده و مشکلات جنسی، دانشگاه شاهد.
 12. Abbasi –Shavazi M. J., McDonald, P. & Hosseini-Chavoshi, M. (2009). The fertility transition in Iran: Revolution and Reproduction, Springer. Dordrecht
 13. Becker G. S. (1993). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. Chicago: University of Chicago Press.
 14. Becker, G. S. (1974). A theory of marriage. In T.W. Schultz (Ed.), Economics of the family: Marriage, children, and human capital (pp. 299-344). Chicago: University of Chicago Press.
 15. Becker, G. S. (1991). A treatise on the family. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 16. Blossfeld, H., & Huinink, J. (1991). Human capital investment or norms of role transition? How women's schooling and career affect the process of family formation. American Journal of Sociology, 97, 142-168.
 17. Bumpass, L. L., Sweet, J. A., & Cherlin, A. (1991). The role of cohabitation in declining rates of marriage. Journal of Marriage and Family, 53, 913-927.
 18. Caldwell, J. C. & Caldwell, P. (1987). The cultural context of high fertility in sub-Saharan Africa. Population and Development Review, (13)3, 409-437.
 19. Caldwell, J. C. Caldwell P., Caldwell B.K., Pieris I., (1998). The Construction of adolescence in a changing world: Implications for sexuality, reproduction and marriage. Studies in Family Planning, 29(2), 137-153.
 20. Cooney, T., & Uhlenberg, P. (1991). Changes in work family connections among highly educated men and women 1970-1980. Journal of Family Issues, 12, 69-90.
 21. Ghaghan M. (2002). The substitution hypothesis: The impact of premarital liaisons and human capital on marital timing. Journal of Marriage and Family, 64(2), 407-419.
 22. Goldsceider, F. K., & Waite, L. J. (1991). New families, no families? The transformation of the American home. San Francisco: University of California Press.
 23. Goldscheider, F. K., & Waite, L. J. (1986). Sex differences in the entry into marriage. American Journal of Sociology, 92, 91-109.
 24. Goldscheider, F. K., Turcotte, P., & Kopp, A. (1998, March). The changing determinants of first union formation in industrialized countries: The United States and Canada. Paper presented at the meeting of the Population Association of America, Chicago, IL.
 25. Karney, B. R., Beckett, M. K., Collins, R. L., & Shaw, R. (2007). Adolescent romantic relationships as precursors of healthy adult marriages: A review of theory, research, and programs [On-line]. Available: http://www.rand.org/
 26. Kaufman, G. L. & Meeker, D. (1998). The impact of women's socioeconomic position on marriage patterns in sub-Saharan Africa. Journal of Comparative Family Studies, 29(1), 101-114.
 27. Laumann. E. O., Gagnon, J. H., Michael, R. T., & Michaels, S. (1995). The social organization of sexuality: Sexual practices in the United States. Chicago: University of Chicago Press.
 28. Lesthaeghe, R., Kaufmann, G., & Meeker, D. (1989). The Nuptiality Regimes in Sub-Saharan Africa. In R. Lesthaeghe (Ed), Reproduction and social organisation in sub-Saharan Africa (PP. 237-238). Berkeley: University of California Press.
 29. Malhotra, A., & Tsui, A. (1996) Marriage and timing in Sri Lanka: The role of modern norms and ideas, Journal of Marriage and the Family, 58(2), 476-90.
 30. Marini, M. M., Shin, H. C., & Raymond, J. (1989). Socioeconomic consequences of the process of transition to adulthood. Social ُScience Research, 18, 89-135.
 31. Mohammad, K., Khalajabadi Farahani, F., Mohammadi, M. R., Alikhani, S., Zare, M., Ramezani Tehrani, F., Ramezankhani, A., & Alaeddini, F. (2007). Sexual risk-taking behaviors among boys aged 15–18 years in Tehran. Journal of Adolescent Health, 41, 407–414.
 32. Mohammadi, M. R., Mohammad, K., Khalajabadi Farahani, F., Alikhani, S., Zare, M., Ramezani Tehrani, F., Ramezankhani, A., Alaeddini, F. Hasanzadeh, A., & Salehi-far, M. (2006). Reproductive knowledge, attitudes and behaviour of adolescent boys aged 15-18 years in Tehran, Iran. International Family Planning Perspectives, 32(1), 35-44.
 33. Oppenheimer, V. K. (1994). Women's rising employment and the future of the family in industrial society. Population and Development Review, 20, 293-342.
 34. Oppenheimer, V. K. (1988). A theory of marriage timing. American Journal of Sociology, 94, 563-591.
 35. Rindfuss, R. R., & VandenHeuval, A. (1990). Cohabitation: A precursor to marriage or an alternative to being single? Population and Development Review, 16, 703-726.
 36. South, S. J., & Spitze, G. (1994). Housework in marital and nonmarital households. American Sociological Review, 59, 327-347.
 37. Teachman, J. (2003). Premarital sex, premarital cohabitation, and the risk of subsequent marital dissolution among women. Journal of Marriage and Family, 65(2), 444-455.
 38. Thornton, A., Axinn, W. G., & Teachman, J. D. (1995). The influence of school enrollment and accumulation on cohabitation and marriage in early adulthood. American Sociological Review, 60, 762-774.
 39. Turner, J. (2003). The structure of sociological theory (7th Ed.). Belmont, CA: Thompson/Wadsworth.