کلیدواژه‌ها = افسردگی نوجوانان- عملکرد خانواده- خواهران و برادران
بررسی و تعیین سهم عوامل خانوادگی موثر در اختلال افسردگی نوجوانان

دوره 1، شماره 1، شهریور 1384، صفحه 39-48

حمید طاهر نشــاط دوست؛ حسینعلی مهرابی؛ نرگس السادات نوری؛ مهرداد کلانتری؛ حسین مولوی