بررسی عوامل موثر بر قدرت زنان در خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناسی ارشد جامعه شناسی

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر قدرت زنان در خانواده نوشته شده، بدین منظور داده­های پیمایش ملی خانواده در سال 1398، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری در این تحقیق، شامل افراد بالای 15 سال خانوارهای ساکن مناطق شهری کل کشور است. یافته­های تحقیق نشان می‌دهد اگرچه توزیع قدرت و تصمیم­گیری در خانواده‌های ایرانی به سمت مردان متمایل است اما نوع نگرش زنان به مسئله توزیع قدرت نیز نشان از پذیرش آنان نسبت به این مسئله دارد. علاوه بر این یافته­های این پژوهش نشان داد افزایش سطح تحصیلات زنان و مردان، اشتغال زنان و همچنین گسترش روابط و اطلاعات آنان، منجر به توزیع قدرت عادلانه در خانواده می­شود. اما نکته مهم در این تحقیق برخلاف نظریه «منابع» ـ که دسترسی به منابع اقتصادی را مهم می‌پنداشت ـ صرفاً درآمد زنان، تأثیری در قدرت تصمیم‌گیری آنان در درون خانواده ندارد، بلکه ممکن است کار بیرون از خانواده به لحاظ روانی و افزایش مهارت‌های دیگر، زنان را توانمند سازد و یا آنان را نسبت به حقوقشان در درون خانواده آگاه‌تر نماید، که این مسائل در بالا بردن قدرت تصمیم­گیری آنان در درون خانواده مؤثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting Women's Power within the family the family

نویسندگان [English]

  • Zahra Mirhosseini 1
  • Marzieh Ebrahimi 2
  • Parisa Pakdel 3
1 Assistant Professor, Department of Women and Family Studies, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Assistant professor in social Sciences, Shahid Beheshti University
3 Dept. of Sociology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, 1983969411.
چکیده [English]

The present article has been written with the aim of investigating the factors affecting women's power in the family. For this purpose, the data of the National Family Survey in 2019 have been reviewed and analyzed. The statistical population in this study includes people over 15 who living in urban areas of the whole country. The research findings show that although the distribution of power and decision-making within Iranian families leans towards men, the type of attitude of women towards the issue of distribution of power also shows their acceptance of this situation. In addition, the findings of this study showed that increasing the level of education of men and women and employment of women, as well as the expansion of their relationships and information, leads to a fair distribution of power in the family. But the important point in this study, contrary to the theory of resources, which considered access to economic resources important, is that not only women's income, it does not affect their decision-making power within the family, but may work outside the family psychologically and increase other skills. Empower them or make them more aware of the right within the family, which will be effective in increasing their decision-making power within the family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • Power Structure
  • Women
  • Economic factors
  • social factors