دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، اسفند 1390 
اثربخشی برنامه پرنده کوچولو بر بهبود سلامت عمومی مادران کودکان اتیستیک

راضیه خرم‌آبادی؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ محمدعلی مظاهری؛ محسن دهقانی؛ صنم باقریان خسروشاهی


رابطه بین دلبستگی ایمن کودک و عوامل رفتار مادرانه

شیرین تبعه امامی؛ ابوالقاسم نوری؛ مختار ملک‌پور؛ احمد عابدی