دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، زمستان 1390 
4. اثربخشی برنامه پرنده کوچولو بر بهبود سلامت عمومی مادران کودکان اتیستیک

راضیه خرم‌آبادی؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ محمدعلی مظاهری؛ محسن دهقانی؛ صنم باقریان خسروشاهی


6. رابطه بین دلبستگی ایمن کودک و عوامل رفتار مادرانه

شیرین تبعه امامی؛ ابوالقاسم نوری؛ مختار ملک‌پور؛ احمد عابدی