آ

 • آقائی، صدیقه اثربخشی آموزش کیفیت زندگی‌درمانی بر کاهش استرس والدینی و ابعاد آن در بین مادران کودکان ناتوان هوشی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 237-250]

 • آمایه، سارا ترسیم و تحلیل شبکه هم نویسندگی مقالات کنگره ملی «آسیب‌شناسی خانواده» با بهره گیری از شاخص های تحلیل شبکه اجتماعی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 319-333]

ا

 • ابراهیمی، امرالله تأثیرات اختلال خلقی دوقطبی II مردان بر روابط زناشویی از دیدگاه همسر: یک مطالعه کیفی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 375-388]

 • ابراهیمی، لقمان پیش‌بینی خودشیفتگی،‌ ادراک تعاملات اجتماعی و تعارضات زناشویی بر اساس استفاده از شبکه‌های اجتماعی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 197-214]

 • احیاءکننده، منیژه رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و سازگاری با دانشگاه: نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله با استرس [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 273-291]

 • احمدی، سیداحمد شناسایی و مقایسه آسیب‌های برآمده از فضای مجازی در روابط بین زوجین (مطالعه موردی در شهر اصفهان) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 551-568]

 • اسماعیلی، مهران ازدواج با فرزندخوانده از منظر اصول قانون اساسی ایران [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 293-318]

 • اصنافی، امیررضا ترسیم و تحلیل شبکه هم نویسندگی مقالات کنگره ملی «آسیب‌شناسی خانواده» با بهره گیری از شاخص های تحلیل شبکه اجتماعی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 319-333]

 • اعتمادی، عذرا اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر تاب آوری بر کیفیت رابطه والد- فرزندی و عملکرد خانواده در خانواده های مادر سرپرست [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 423-445]

 • اعتمادی، عذرا شناسایی و مقایسه آسیب‌های برآمده از فضای مجازی در روابط بین زوجین (مطالعه موردی در شهر اصفهان) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 551-568]

 • اکبریان فیروزآبادی، مهسا رابطه‌ سبک‌های فرزندپروری والدین و آسیب‌های کودکی ادراک شده فرزندان با سبک‌های دلبستگی بزرگسالی آنها [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 25-45]

 • انجم شعاع، بهاره بررسی میزان، انگیزه ها و ادراک پیامدهای استفاده از شبکه های اجتماعی بر مبنای کیفیت رابطه دلبستگی و ادراک طرد و کنترل والدینی در نوجوانان [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 531-549]

ب

 • باباخانی، نرگس پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس مهارت های مقابله با استرس و چشم انداز زمان [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 569-584]

 • بشارت، محمدعلی رابطه بین کنش‌وری ادراک شده خانواده و سبک‌های هویت: نقش واسطه‌ای استحکام من [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 7-24]

 • بهاری، علی رابطه‌ سبک‌های فرزندپروری والدین و آسیب‌های کودکی ادراک شده فرزندان با سبک‌های دلبستگی بزرگسالی آنها [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 25-45]

 • بهرامی، فاطمه تأثیرات اختلال خلقی دوقطبی II مردان بر روابط زناشویی از دیدگاه همسر: یک مطالعه کیفی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 375-388]

پ

 • پناغی، لیلی الگوی پیش بینی کننده شادکامی زناشویی در افراد متأهل [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 179-196]

 • پناغی، لیلی مقیاس سیستمی-مثلثی خانواده: ابزاری برای سنجش روابط همسران و خانواده های اصلی آنها [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 343-360]

 • پناغی، لیلی تأثیر آموزش مدیریت خشم و استرس بر کاهش خشم و استرس مادران کودکان مبتلا به اختلال‌های طیف اتیسم [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 515-530]

ت

 • تقیپور، منوچهر ارزیابی مدل رابطه بین خانواده اصلی و رضایت زناشویی با میانجی گری ابعاد دلبستگی ناایمن در پرستاران [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 153-169]

 • تقی لو، صادق مطالعه شیوه‌های فرزندپروری ادراک شده نوجوانان بر اساس جنسیت و سن آنان [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 447-459]

 • تقوایی، داوود تأثیر آموزش مدیریت خشم و استرس بر کاهش خشم و استرس مادران کودکان مبتلا به اختلال‌های طیف اتیسم [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 515-530]

ج

 • جزایری، رضوان السادات اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر تاب آوری بر کیفیت رابطه والد- فرزندی و عملکرد خانواده در خانواده های مادر سرپرست [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 423-445]

 • جزایری، رضوان السادات شناسایی و مقایسه آسیب‌های برآمده از فضای مجازی در روابط بین زوجین (مطالعه موردی در شهر اصفهان) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 551-568]

 • جزایری، رضوان‌السادات تأثیرات اختلال خلقی دوقطبی II مردان بر روابط زناشویی از دیدگاه همسر: یک مطالعه کیفی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 375-388]

 • جهانی دولت آباد، اسماعیل تبیین نظری تعارضات زناشویی با رویکرد پارادایمی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 109-130]

چ

 • چراغی، مونا مقیاس سیستمی-مثلثی خانواده: ابزاری برای سنجش روابط همسران و خانواده های اصلی آنها [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 343-360]

ح

 • حیدری، محمود کیفیت زندگی زنان سرپرست خانواده: نقش تاب‌آوری و کارکرد خانواده مبتنی بر مدل مک مستر [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 407-421]

 • حسینی، الهه ترسیم و تحلیل شبکه هم نویسندگی مقالات کنگره ملی «آسیب‌شناسی خانواده» با بهره گیری از شاخص های تحلیل شبکه اجتماعی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 319-333]

 • حسینی اصل نظرلو، مریم شناسایی مؤلفه‌های اساسی تربیت کودک بر اساس دیدگاه والدین ایرانی‎ [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 215-236]

 • حقیان، الناز الگوی پیش بینی کننده شادکامی زناشویی در افراد متأهل [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 179-196]

 • حق شناس، سپیده پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس مهارت های مقابله با استرس و چشم انداز زمان [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 569-584]

خ

 • خانجانی، مهدی اثربخشی روش‌ مداخله حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و بازسازی شناختی (EMDR) بر بهبود کیفیت زندگی و کاهش احساس گناه والدین کودکان با اختلال اتیسم عملکرد پایین [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 461-475]

 • خندان، فریده بررسی ساختار عاملی و پایایی مقیاس تعامل والد فرزندی (PACHIQ) در دانش آموزان متوسطه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 251-272]

د

 • دهقانی، محسن کیفیت زندگی زنان سرپرست خانواده: نقش تاب‌آوری و کارکرد خانواده مبتنی بر مدل مک مستر [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 407-421]

ذ

 • ذاکری، محمد مهدی پیش‌بینی خودشیفتگی،‌ ادراک تعاملات اجتماعی و تعارضات زناشویی بر اساس استفاده از شبکه‌های اجتماعی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 197-214]

ر

 • رجبی، غلامرضا ارزیابی مدل رابطه بین خانواده اصلی و رضایت زناشویی با میانجی گری ابعاد دلبستگی ناایمن در پرستاران [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 153-169]

 • رحیمیان، شهره نگاه مادران به پدیده کنار هم خوابیدن والد ـ کودک: پژوهشی کیفی بر مبنای نظریه فرهنگی آشیانه رشدی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 47-66]

 • رحیمی نژاد، عباس رابطه بین کنش‌وری ادراک شده خانواده و سبک‌های هویت: نقش واسطه‌ای استحکام من [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 7-24]

 • رزاقی، رضا غربالگری متقاضیان فرزندپذیری: مشخصه‌ها و چالش‌ها [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 485-496]

 • رشید، خسرو شناسایی مؤلفه‌های اساسی تربیت کودک بر اساس دیدگاه والدین ایرانی‎ [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 215-236]

 • رضایی، زهرا سادات کیفیت زندگی زنان سرپرست خانواده: نقش تاب‌آوری و کارکرد خانواده مبتنی بر مدل مک مستر [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 407-421]

 • رضایی، سعید اثربخشی روش‌ مداخله حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و بازسازی شناختی (EMDR) بر بهبود کیفیت زندگی و کاهش احساس گناه والدین کودکان با اختلال اتیسم عملکرد پایین [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 461-475]

 • رضایی، علی محمد تعاملات عاطفی زوجین و نقش آن در طلاق عاطفی و اقدام به طلاق: یک پژوهش کیفی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 585-604]

 • رضاپور، رویا پیش‌بینی خودشیفتگی،‌ ادراک تعاملات اجتماعی و تعارضات زناشویی بر اساس استفاده از شبکه‌های اجتماعی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 197-214]

 • رفیعی، علیرضا برساخت‌های شخصی فهم همسران خیانت دیده از بخشایش همسر [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 131-152]

 • روشن، محمد فرزندخواندگیِ باز و حق بر هویت در بستر مصالح عالیه کودک: نگاهی تحلیلی به ماده 22 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 497-514]

 • روغنچی، محمود اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر تاب آوری بر کیفیت رابطه والد- فرزندی و عملکرد خانواده در خانواده های مادر سرپرست [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 423-445]

س

 • سیدموسوی، پریسا سادات بررسی میزان، انگیزه ها و ادراک پیامدهای استفاده از شبکه های اجتماعی بر مبنای کیفیت رابطه دلبستگی و ادراک طرد و کنترل والدینی در نوجوانان [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 531-549]

 • سلمانی، خدیجه مقیاس سیستمی-مثلثی خانواده: ابزاری برای سنجش روابط همسران و خانواده های اصلی آنها [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 343-360]

 • سلیمانی، علی اکبر مقایسه رضایت زناشویی در زنان با توجه به روابط قبل از ازدواج [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 361-374]

ش

 • شجاعی جشوقانی، ریحانه شناسایی و مقایسه آسیب‌های برآمده از فضای مجازی در روابط بین زوجین (مطالعه موردی در شهر اصفهان) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 551-568]

 • شفیعی، رزا رابطه بین کنش‌وری ادراک شده خانواده و سبک‌های هویت: نقش واسطه‌ای استحکام من [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 7-24]

ص

 • صادقی، منصوره السادات الگوی پیش بینی کننده شادکامی زناشویی در افراد متأهل [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 179-196]

 • صادقی، منصوره السادات مقیاس سیستمی-مثلثی خانواده: ابزاری برای سنجش روابط همسران و خانواده های اصلی آنها [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 343-360]

ط

 • طبیبی، زهرا نگاه مادران به پدیده کنار هم خوابیدن والد ـ کودک: پژوهشی کیفی بر مبنای نظریه فرهنگی آشیانه رشدی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 47-66]

ع

 • عرب ورنوسفادرانی، مصطفی تأثیرات اختلال خلقی دوقطبی II مردان بر روابط زناشویی از دیدگاه همسر: یک مطالعه کیفی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 375-388]

 • عریضی، حمیدرضا برساخت‌های شخصی فهم همسران خیانت دیده از بخشایش همسر [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 131-152]

 • عیسی نژاد، امید بررسی ساختار عاملی و پایایی مقیاس تعامل والد فرزندی (PACHIQ) در دانش آموزان متوسطه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 251-272]

 • عطاریان، فائزه تأثیر آموزش مدیریت خشم و استرس بر کاهش خشم و استرس مادران کودکان مبتلا به اختلال‌های طیف اتیسم [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 515-530]

غ

 • غدیری، ماهرو ازدواج با فرزندخوانده از منظر اصول قانون اساسی ایران [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 293-318]

 • غنی زاده بافقی، مریم فرزندخواندگیِ باز و حق بر هویت در بستر مصالح عالیه کودک: نگاهی تحلیلی به ماده 22 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 497-514]

ف

 • فاتحی زاده، مریم اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر تاب آوری بر کیفیت رابطه والد- فرزندی و عملکرد خانواده در خانواده های مادر سرپرست [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 423-445]

 • فاتحی‌زاده، مریم تأثیرات اختلال خلقی دوقطبی II مردان بر روابط زناشویی از دیدگاه همسر: یک مطالعه کیفی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 375-388]

 • فتحی آشتیانی، علی مقایسه رضایت زناشویی در زنان با توجه به روابط قبل از ازدواج [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 361-374]

 • فقیهی، محمد صالح اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد به مادران بر افسردگی کودکان مبتلا به شکاف لب و کام: یک پژوهش مورد منفرد [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 67-89]

 • فلاحت پیشه بابلی، مریم بررسی میزان، انگیزه ها و ادراک پیامدهای استفاده از شبکه های اجتماعی بر مبنای کیفیت رابطه دلبستگی و ادراک طرد و کنترل والدینی در نوجوانان [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 531-549]

ق

 • قاسمی، سید یوسف بررسی ساختار عاملی و پایایی مقیاس تعامل والد فرزندی (PACHIQ) در دانش آموزان متوسطه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 251-272]

 • قپانچی، آلا غربالگری متقاضیان فرزندپذیری: مشخصه‌ها و چالش‌ها [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 485-496]

ک

 • کجباف، محمد باقر اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد به مادران بر افسردگی کودکان مبتلا به شکاف لب و کام: یک پژوهش مورد منفرد [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 67-89]

 • کرد عزیزپور محمدی، رضوان ارزیابی مدل رابطه بین خانواده اصلی و رضایت زناشویی با میانجی گری ابعاد دلبستگی ناایمن در پرستاران [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 153-169]

 • کردنوقابی، دکتر رسول شناسایی مؤلفه‌های اساسی تربیت کودک بر اساس دیدگاه والدین ایرانی‎ [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 215-236]

 • کلانتری، مهرداد برساخت‌های شخصی فهم همسران خیانت دیده از بخشایش همسر [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 131-152]

م

 • محمدخانی، شهرام رابطه‌ سبک‌های فرزندپروری والدین و آسیب‌های کودکی ادراک شده فرزندان با سبک‌های دلبستگی بزرگسالی آنها [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 25-45]

 • مداح شورچه، راحله نگاه مادران به پدیده کنار هم خوابیدن والد ـ کودک: پژوهشی کیفی بر مبنای نظریه فرهنگی آشیانه رشدی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 47-66]

 • میرزایی، حدیث مقایسه رضایت زناشویی در زنان با توجه به روابط قبل از ازدواج [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 361-374]

 • میرزاده کوهشاهی، فرشته تعاملات عاطفی زوجین و نقش آن در طلاق عاطفی و اقدام به طلاق: یک پژوهش کیفی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 585-604]

 • میرکمالی، سید علیرضا مبانی فقهی - حقوقی جرم انگاری تجاوز زناشویی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 389-405]

 • مظاهری، محمدعلی مقیاس سیستمی-مثلثی خانواده: ابزاری برای سنجش روابط همسران و خانواده های اصلی آنها [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 343-360]

 • مینائی، اصغر ساختار عاملی و اعتبار نسخه فارسی پرسش‌نامه شیوههای فرزندپروری بامریند [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 91-108]

 • موتابی، فرشته الگوی پیش بینی کننده شادکامی زناشویی در افراد متأهل [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 179-196]

 • موتابی، فرشته مقیاس سیستمی-مثلثی خانواده: ابزاری برای سنجش روابط همسران و خانواده های اصلی آنها [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 343-360]

 • مومنی، خدامراد اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر تاب آوری بر کیفیت رابطه والد- فرزندی و عملکرد خانواده در خانواده های مادر سرپرست [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 423-445]

ن

 • نشاط‌دوست، حمیدطاهر برساخت‌های شخصی فهم همسران خیانت دیده از بخشایش همسر [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 131-152]

 • نیک زاد، سپیده ساختار عاملی و اعتبار نسخه فارسی پرسش‌نامه شیوههای فرزندپروری بامریند [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 91-108]

ی

 • یعقوبی‌، دکتر ابوالقاسم‌ شناسایی مؤلفه‌های اساسی تربیت کودک بر اساس دیدگاه والدین ایرانی‎ [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 215-236]

 • یعقوبی ترکی، الهام تعاملات عاطفی زوجین و نقش آن در طلاق عاطفی و اقدام به طلاق: یک پژوهش کیفی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 585-604]

 • یوسفی، زهرا اثربخشی آموزش کیفیت زندگی‌درمانی بر کاهش استرس والدینی و ابعاد آن در بین مادران کودکان ناتوان هوشی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 237-250]

 • یوسفی، فریده رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و سازگاری با دانشگاه: نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله با استرس [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 273-291]

 • یوسفی، نوید مقایسه رضایت زناشویی در زنان با توجه به روابط قبل از ازدواج [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 361-374]