ا

 • احمدی، سیروس رضایت زناشویی زنان و ارتباط آن با سرمایه فرهنگی زوجین [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 555-574]

 • احمدی، محمدرضا نقش ابعاد والدگری و رابطه والد-کودک در مشکلات رفتاری درونی سازی شده و برونی سازی شده کودکان [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 683-705]

 • احمد آبادی، زهره جستجوی الگوهای سلامت خانواده ایرانی: یک مطالعه کیفی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 179-196]

 • اسعدی، سمانه مقایسه میزان دلبستگی به والدین، همسالان و خواهران و برادران در نوجوانان درگیر و غیر درگیر در پدیده زورگویی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 369-390]

 • اسماعیلیان، نسرین ویژگی‌های شخصیتی، طرحواره‌های ناسازگار اولیه و کارکرد خانواده در زوجین متقاضی و غیر متقاضی طلاق [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 575-592]

 • اسمعیلی، معصومه تأثیر آموزش آگاهی سیال به مادران بر بهبود روابط والد- فرزند با همایندی خودکارآمدی در فرزندان [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 27-52]

 • اعتمادی، عذرا ارزیابی و تشخیص بالینی در زوج‌درمانی؛ تجدید نظر و بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس غربالگری آشفتگی زناشویی و ارتباطی (SSMRD) [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 413-435]

 • افروز، غلامعلی تأثیر مداخله بهنگام خانواده محور مبتنی بر بازی‌درمانی بومی‌ سازی شده بر نشانه‌های بالینی کودکان ADHD پیش‌دبستانی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 53-68]

 • افشانی، سیدعلیرضا نقش عوامل خانوادگی در تبیین تعارض نقش های شغلی و خانوادگی زنان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 251-267]

 • افقه، آلاسادات نقدی بر محدودیت قانونی حضانت مادر پس از فوت پدر در نظام حقوقی ایران [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 501-519]

ب

 • بیابانی علی آباد، حلیمه مقایسه میزان دلبستگی به والدین، همسالان و خواهران و برادران در نوجوانان درگیر و غیر درگیر در پدیده زورگویی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 369-390]

 • باقریان، فاطمه جستجوی الگوهای سلامت خانواده ایرانی: یک مطالعه کیفی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 179-196]

 • باقری لنکرانی، نرگس نگرش زوجین نابارور به اهدای اسپرم: نقش باورهای مذهبی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 215-236]

 • برزگر بفرویی، کاظم مقایسه میزان دلبستگی به والدین، همسالان و خواهران و برادران در نوجوانان درگیر و غیر درگیر در پدیده زورگویی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 369-390]

 • بشارتی، زهرا واکاوی تنبیه بدنی کودکان در خانواده با تکیه بر تحلیل معنایی روایات "ضرب" [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 93-113]

 • بنی هاشم، عبدالله اثربخشی بازی درمانی والد ـ کودک بر کاهش نشانگان افسردگی کودکان مبتلا به سرطان، کاهش استرس ادراک شده مادران و بهبود رابطه والد ـ کودک [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 461-482]

 • بهرادفر، رحیم ارزیابی و تشخیص بالینی در زوج‌درمانی؛ تجدید نظر و بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس غربالگری آشفتگی زناشویی و ارتباطی (SSMRD) [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 413-435]

 • بهرامی، فاطمه ارزیابی و تشخیص بالینی در زوج‌درمانی؛ تجدید نظر و بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس غربالگری آشفتگی زناشویی و ارتباطی (SSMRD) [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 413-435]

پ

 • پاکدامن، شهلا مشاهده الگوی تعامل مادران ایرانی در یک موقعیت بازی با کودک [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 7-25]

 • پاکدامن، شهلا جستجوی الگوهای سلامت خانواده ایرانی: یک مطالعه کیفی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 179-196]

 • پناغی، لیلی جستجوی الگوهای سلامت خانواده ایرانی: یک مطالعه کیفی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 179-196]

 • پناغی، لیلی روابط خانوادگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: یک مطالعه پدیدارشناختی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 437-459]

ج

 • جزایری، رضوان السادات ارزیابی و تشخیص بالینی در زوج‌درمانی؛ تجدید نظر و بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس غربالگری آشفتگی زناشویی و ارتباطی (SSMRD) [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 413-435]

ح

 • حاج حسینی، منصوره اثربخشی آموزش مبتنی بر مثبت‌اندیشی بر فرایند خانواده و بهزیستی ذهنی زنان سرپرست خانوار [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 593-612]

 • حاج رسولیها، مرضیه بررسی رابطه فرهنگ خانواده- کار و تداخل کار با خانواده از طریق حمایت سرپرست بلافصل بین کارکنان پلی‌اکریل ایران [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 237-250]

 • حبیبی، مجتبی مقایسه شادکامی، سبک های عشق و نارسایی هیجانی در افراد زودازدواج و دیرازدواج [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 269-285]

 • حبیبی، مجتبی تعارضات زناشویی و تعارضات والد-نوجوان: نقش میانجی ارزیابی‌های نوجوانان از تعارضات بین والدینی [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 663-682]

 • حبیبی کلیبر، رامین بررسی رابطه جو عاطفی خانواده و کنترل عواطف با گرایش به اعتیاد [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 649-662]

 • حجتی نیا، محبوبه رضایت زناشویی زنان و ارتباط آن با سرمایه فرهنگی زوجین [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 555-574]

خ

 • خدایاری فرد، محمد اثربخشی آموزش مبتنی بر مثبت‌اندیشی بر فرایند خانواده و بهزیستی ذهنی زنان سرپرست خانوار [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 593-612]

 • خشنودنیای چماچایی، بهنام مقایسه مهارت های اجتماعی، سلامت روانی و عملکرد تحصیلی در فرزندان با والدین مطلقه، متقاضی طلاق و عادی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 69-92]

 • خلج آبادی فراهانی، فریده فراتحلیل روابط با جنس مخالف قبل از ازدواج در بین جوانان در 15 سال گذشته (1394-1380) در ایران [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 339-367]

 • خوافی، سعید بررسی تعارض قانون حمایت خانواده و قانون مجازات اسلامی جدید از جهت مسئولیت زوج در افضای زوجه نابالغ [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 305-329]

د

 • داوری اردکانی، نگار مشاهده الگوی تعامل مادران ایرانی در یک موقعیت بازی با کودک [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 7-25]

 • دباغی، مجید رویکرد های گوناگون نسبت به جهانی شدن حقوق زنان [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 613-647]

 • دهشیری، غلامرضا خصوصیات روان‌سنجی نسخۀ فارسی مقیاس سنجش رابطه بین زوجین [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 141-154]

 • دهقانی، محسن ویژگی‌های شخصیتی، طرحواره‌های ناسازگار اولیه و کارکرد خانواده در زوجین متقاضی و غیر متقاضی طلاق [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 575-592]

ر

 • ریاحی، موسی تأثیر آموزش آگاهی سیال به مادران بر بهبود روابط والد- فرزند با همایندی خودکارآمدی در فرزندان [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 27-52]

 • رحیمی، طاهره مشاهده الگوی تعامل مادران ایرانی در یک موقعیت بازی با کودک [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 7-25]

 • رحیمی پردنجانی، سعید تأثیر مداخله بهنگام خانواده محور مبتنی بر بازی‌درمانی بومی‌ سازی شده بر نشانه‌های بالینی کودکان ADHD پیش‌دبستانی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 53-68]

 • رستمی چلکاسری، عبادالله بررسی تعارض قانون حمایت خانواده و قانون مجازات اسلامی جدید از جهت مسئولیت زوج در افضای زوجه نابالغ [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 305-329]

 • رفیعی، محمد تقی رویکرد های گوناگون نسبت به جهانی شدن حقوق زنان [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 613-647]

 • روشن، محمد اصلاح نظام مالی حاکم بر روابط زوجین [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 529-553]

ز

 • زاده محمدی، علی جستجوی الگوهای سلامت خانواده ایرانی: یک مطالعه کیفی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 179-196]

 • زاده محمدی، علی تعارضات زناشویی و تعارضات والد-نوجوان: نقش میانجی ارزیابی‌های نوجوانان از تعارضات بین والدینی [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 663-682]

 • زارع، حمیده مشاهده الگوی تعامل مادران ایرانی در یک موقعیت بازی با کودک [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 7-25]

 • زیمباردو، فیلیپ جورج مدل رابطه ابعاد چشم‌انداز زمان و رضایت زناشویی با توجه به اثرات میانجی بهزیستی روان‌شناختی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 197-214]

 • زندی، سعید اثربخشی آموزش مبتنی بر مثبت‌اندیشی بر فرایند خانواده و بهزیستی ذهنی زنان سرپرست خانوار [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 593-612]

س

 • ساطوریان، سید عباس نقش ابعاد والدگری و رابطه والد-کودک در مشکلات رفتاری درونی سازی شده و برونی سازی شده کودکان [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 683-705]

 • سلیمانی، اسماعیل مقایسه شادکامی، سبک های عشق و نارسایی هیجانی در افراد زودازدواج و دیرازدواج [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 269-285]

ش

 • شهیدی، شهریار روابط خانوادگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: یک مطالعه پدیدارشناختی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 437-459]

ص

 • صاحب قران فرد، محمد مقایسه شادکامی، سبک های عشق و نارسایی هیجانی در افراد زودازدواج و دیرازدواج [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 269-285]

 • صادقی بیدمشکی، فرزانه رابطه سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه با اختلال عملکرد جنسی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 155-169]

 • صفرزاده، سحر نقش تعدیل کننده ادراک انصاف و رفتارهای فداکارانه در رابطه صمیمیت با همسر و کیفیت زناشویی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 391-411]

ط

 • طبیبی، زهرا اثربخشی بازی درمانی والد ـ کودک بر کاهش نشانگان افسردگی کودکان مبتلا به سرطان، کاهش استرس ادراک شده مادران و بهبود رابطه والد ـ کودک [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 461-482]

 • طهماسیان، کارینه مشاهده الگوی تعامل مادران ایرانی در یک موقعیت بازی با کودک [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 7-25]

 • طهماسیان، کارینه نقش ابعاد والدگری و رابطه والد-کودک در مشکلات رفتاری درونی سازی شده و برونی سازی شده کودکان [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 683-705]

ع

 • عابدی، محمدرضا ارزیابی و تشخیص بالینی در زوج‌درمانی؛ تجدید نظر و بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس غربالگری آشفتگی زناشویی و ارتباطی (SSMRD) [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 413-435]

 • عبدالملکی، سالار بررسی رابطه جو عاطفی خانواده و کنترل عواطف با گرایش به اعتیاد [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 649-662]

 • عبدخدایی، زهرا روابط خانوادگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: یک مطالعه پدیدارشناختی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 437-459]

 • عبدخدایی، محمدسعید اثربخشی بازی درمانی والد ـ کودک بر کاهش نشانگان افسردگی کودکان مبتلا به سرطان، کاهش استرس ادراک شده مادران و بهبود رابطه والد ـ کودک [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 461-482]

 • عریضی، حمیدرضا بررسی رابطه فرهنگ خانواده- کار و تداخل کار با خانواده از طریق حمایت سرپرست بلافصل بین کارکنان پلی‌اکریل ایران [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 237-250]

 • عزیزپور، پریوش نقش تعدیل کننده ادراک انصاف و رفتارهای فداکارانه در رابطه صمیمیت با همسر و کیفیت زناشویی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 391-411]

 • علیزاده فرد، سوسن مدل رابطه ابعاد چشم‌انداز زمان و رضایت زناشویی با توجه به اثرات میانجی بهزیستی روان‌شناختی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 197-214]

 • علویان، رویا سادات اثربخشی بازی درمانی والد ـ کودک بر کاهش نشانگان افسردگی کودکان مبتلا به سرطان، کاهش استرس ادراک شده مادران و بهبود رابطه والد ـ کودک [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 461-482]

غ

 • غباری بناب، باقر تأثیر مداخله بهنگام خانواده محور مبتنی بر بازی‌درمانی بومی‌ سازی شده بر نشانه‌های بالینی کودکان ADHD پیش‌دبستانی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 53-68]

 • غباری بناب، باقر اثربخشی آموزش مبتنی بر مثبت‌اندیشی بر فرایند خانواده و بهزیستی ذهنی زنان سرپرست خانوار [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 593-612]

 • غدیری، ماهرو سن و رضایت به ازدواج از منظر نظام بین المللی حقوق بشر [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 115-139]

ف

 • فاطمی، سید محسن ارزیابی و تشخیص بالینی در زوج‌درمانی؛ تجدید نظر و بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس غربالگری آشفتگی زناشویی و ارتباطی (SSMRD) [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 413-435]

 • فرامرزی، سالار تأثیر مداخله بهنگام خانواده محور مبتنی بر بازی‌درمانی بومی‌ سازی شده بر نشانه‌های بالینی کودکان ADHD پیش‌دبستانی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 53-68]

 • فرید، ابوالفضل بررسی رابطه جو عاطفی خانواده و کنترل عواطف با گرایش به اعتیاد [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 649-662]

ق

 • قاسم پور، امین بررسی تعارض قانون حمایت خانواده و قانون مجازات اسلامی جدید از جهت مسئولیت زوج در افضای زوجه نابالغ [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 305-329]

 • قدوسی نژاد، آیت بررسی رابطه جو عاطفی خانواده و کنترل عواطف با گرایش به اعتیاد [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 649-662]

 • قمری گیوی، حسین مقایسه مهارت های اجتماعی، سلامت روانی و عملکرد تحصیلی در فرزندان با والدین مطلقه، متقاضی طلاق و عادی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 69-92]

ک

 • کاظمیان، سمیه تأثیر آموزش آگاهی سیال به مادران بر بهبود روابط والد- فرزند با همایندی خودکارآمدی در فرزندان [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 27-52]

 • کاکاوندی، خلیل اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر رابطه مادر ـ کودک مادران دارای کودک کم‌شنوا [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 483-500]

م

 • محمدی، سمیه جستجوی الگوهای سلامت خانواده ایرانی: یک مطالعه کیفی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 179-196]

 • محمدنیا، معصومه مدل رابطه ابعاد چشم‌انداز زمان و رضایت زناشویی با توجه به اثرات میانجی بهزیستی روان‌شناختی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 197-214]

 • مختاری، مریم رضایت زناشویی زنان و ارتباط آن با سرمایه فرهنگی زوجین [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 555-574]

 • مختارنیا، ایرج تعارضات زناشویی و تعارضات والد-نوجوان: نقش میانجی ارزیابی‌های نوجوانان از تعارضات بین والدینی [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 663-682]

 • میرزایی فر، فروزان تعارضات زناشویی و تعارضات والد-نوجوان: نقش میانجی ارزیابی‌های نوجوانان از تعارضات بین والدینی [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 663-682]

 • میرهاشمی، مالک رابطه سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه با اختلال عملکرد جنسی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 155-169]

 • مظاهری، محمد علی روابط خانوادگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: یک مطالعه پدیدارشناختی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 437-459]

 • مظاهری، معصومه نقدی بر محدودیت قانونی حضانت مادر پس از فوت پدر در نظام حقوقی ایران [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 501-519]

 • موسوی، سیده فاطمه خصوصیات روان‌سنجی نسخۀ فارسی مقیاس سنجش رابطه بین زوجین [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 141-154]

 • موسوی، مهری سادات بازنمایی معنایی طلاق توافقی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 287-304]

ن

 • نجاتی، وحید روابط خانوادگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: یک مطالعه پدیدارشناختی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 437-459]

 • نعیمی، زکیه اصلاح نظام مالی حاکم بر روابط زوجین [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 529-553]

ه

 • هاتفی، لیدا نقش عوامل خانوادگی در تبیین تعارض نقش های شغلی و خانوادگی زنان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 251-267]

 • هاشمی، سیدمرتضی بررسی رابطه جو عاطفی خانواده و کنترل عواطف با گرایش به اعتیاد [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 649-662]