ا

 • اصغری، آرزو رابطه بین انواع عشق و بهزیستی ذهنی در دانشجویان متأهل [دوره 3، شماره 1، 1386]

 • اعتمادی، احمد مقایسه اثربخشی مداخله متمرکز بر هیجان به شیوه زوجی و فردی بر کاهش درماندگی رابطه زوجین دارای فرزند با بیماری مزمن [دوره 3، شماره 3، 1386]

 • افخمی، ایمانه بررسی رابطه بین میزان بخشودگی و تعارض زناشویی زوجین در استان یزد [دوره 3، شماره 1، 1386]

 • اکبری زردخانه، سعید رابطه نگرش مذهبی با رضایت‌مندی زناشویی در دانشجویان متأهل [دوره 3، شماره 2، 1386]

 • السادات صادقی، منصوره کیفیت ارتباط والد- فرزند پیش شرط تربیت دینی فرزندان [دوره 3، شماره 1، 1386]

 • امیری، شعله بررسی رابطه میان انواع سبک‌های فرزندپروری والدین و بروز علائم بی اشتهایی روانی در دختران نوجوان 14 تا 17 ساله شهر اصفهان [دوره 3، شماره 4، 1386]

ب

 • باباربیع، مهدیه مقایسه رابطه ناتوانی هیجانی و استرس و دلبستگی در زوج‌های در شرف طلاق [دوره 3، شماره 4، 1386]

 • باغبان، ایـران بررسی اثربخشی مشاوره به شیوه زوج‌ درمانی ـ رفتاری بر افسردگی دوران بارداری [دوره 3، شماره 1، 1386]

 • بنازاده، زهره بررسی اثربخشی مشاوره به شیوه زوج‌ درمانی ـ رفتاری بر افسردگی دوران بارداری [دوره 3، شماره 1، 1386]

 • بهرامی، فاطمه بررسی رابطه بین میزان بخشودگی و تعارض زناشویی زوجین در استان یزد [دوره 3، شماره 1، 1386]

پ

 • پاشا، غلامرضا مقایسه سلامت عمومی و حمایت اجتماعی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده [دوره 3، شماره 1، 1386]

 • پالاهنگ، حسن تعیین عوامل مؤثر در شادکامی همسران کارکنان شرکت فولاد مبارکه [دوره 3، شماره 3، 1386]

 • پرند، اکرم آموزش‌ در منزل‌ جایگزین‌ آموزش‌ در مدرسه‌ [دوره 3، شماره 2، 1386]

 • پوراعتماد، حمیدرضا راهبردهای مقابله‌ای والدین کودکان مبتلا به اختلالات فراگیر تحولی [دوره 3، شماره 4، 1386]

 • پوراعتماد، حمیدرضا تفاوت هوشبهر هیجانی مادران کودکان دلبسته ایمن و مادران کودکان دلبسته ناایمن [دوره 3، شماره 2، 1386]

 • پوراعتماد، حمیدرضا تأثیر آموزش برنامه گروهی فرزندپروری مثبت بر استرس والدگری مادران کودکان 10-4 ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه [دوره 3، شماره 2، 1386]

 • پوراعتماد، حمیدرضا مشکلات و نیازهای مادران کودکان مبتلا به اختلالات اتیستیک: یک پژوهش کیفی [دوره 3، شماره 3، 1386]

 • پورشهریاری، مه سیما مقایسه نتایج آزمون‌های فرافکن ترسیمی در کودکانی که مورد کودک‌آزاری جسمی قرار گرفته‌اند با کودکان عادی [دوره 3، شماره 1، 1386]

ج

 • جزایری، علیرضا مقایسه سبک دلبستگی، ویژگی های شخصیتی و خصیصه اضطراب در مادران کودکان دارای اختلال اضطراب جدایی و سالم [دوره 3، شماره 3، 1386]

 • جلالی مقدم، نیلوفر راهبردهای مقابله‌ای والدین کودکان مبتلا به اختلالات فراگیر تحولی [دوره 3، شماره 4، 1386]

چ

 • چیمه، نرگس راهبردهای مقابله‌ای والدین کودکان مبتلا به اختلالات فراگیر تحولی [دوره 3، شماره 4، 1386]

 • چیمه، نرگس مشکلات و نیازهای مادران کودکان مبتلا به اختلالات اتیستیک: یک پژوهش کیفی [دوره 3، شماره 3، 1386]

ح

 • حیدری، شیما بررسی تأثیر آموزش مهارت های حل مسئله در کاهش تمایل به فرار دختران نوجوان در معرض فرار [دوره 3، شماره 2، 1386]

 • حکیم جوادی، منصور مقایسه رابطه ناتوانی هیجانی و استرس و دلبستگی در زوج‌های در شرف طلاق [دوره 3، شماره 4، 1386]

خ

 • خدایاری فرد، محمد رابطه نگرش مذهبی با رضایت‌مندی زناشویی در دانشجویان متأهل [دوره 3، شماره 2، 1386]

 • خدائی، ابراهیم والدین، نوجوانان، ارزش‌های خانوادگی؛ ترجیح اطاعت یا استقلال(تحلیل تطبیقی کشورهای منتخب خاورمیانه) [دوره 3، شماره 4، 1386]

 • خرم آبادی، راضیه مشکلات و نیازهای مادران کودکان مبتلا به اختلالات اتیستیک: یک پژوهش کیفی [دوره 3، شماره 3، 1386]

 • خوشابی، کتایون راهبردهای مقابله‌ای والدین کودکان مبتلا به اختلالات فراگیر تحولی [دوره 3، شماره 4، 1386]

 • خوشابی، کتایون تأثیر آموزش برنامه گروهی فرزندپروری مثبت بر استرس والدگری مادران کودکان 10-4 ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه [دوره 3، شماره 2، 1386]

 • خوشابی، کتایون مقایسه سبک دلبستگی، ویژگی های شخصیتی و خصیصه اضطراب در مادران کودکان دارای اختلال اضطراب جدایی و سالم [دوره 3، شماره 3، 1386]

د

 • دلاور، علی مقایسه اثربخشی مداخله متمرکز بر هیجان به شیوه زوجی و فردی بر کاهش درماندگی رابطه زوجین دارای فرزند با بیماری مزمن [دوره 3، شماره 3، 1386]

 • دهقانی، محسن روش دلفی در پژوهش‌های خانواده‌درمانی و زوج‌درمانی(مفاهیم و کاربردها) [دوره 3، شماره 4، 1386]

ذ

 • ذوالفقاری مطلق، مصطفی مقایسه سبک دلبستگی، ویژگی های شخصیتی و خصیصه اضطراب در مادران کودکان دارای اختلال اضطراب جدایی و سالم [دوره 3، شماره 3، 1386]

ر

 • رسولی، رؤیا مقایسه اثربخشی مداخله متمرکز بر هیجان به شیوه زوجی و فردی بر کاهش درماندگی رابطه زوجین دارای فرزند با بیماری مزمن [دوره 3، شماره 3، 1386]

 • رسول زاده طباطبایی، کاظم بررسی تأثیر آموزش مهارت های حل مسئله در کاهش تمایل به فرار دختران نوجوان در معرض فرار [دوره 3، شماره 2، 1386]

 • رفیعی نیا، پروین رابطه بین انواع عشق و بهزیستی ذهنی در دانشجویان متأهل [دوره 3، شماره 1، 1386]

 • روشن بین، مهدیه تأثیر آموزش برنامه گروهی فرزندپروری مثبت بر استرس والدگری مادران کودکان 10-4 ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه [دوره 3، شماره 2، 1386]

ز

 • زاده محمدی، علی رابطه ناخواسته بودن تولد کودکان و مشکلات رفتاری و خانوادگی آن ها [دوره 3، شماره 3، 1386]

 • زرگر، فاطمه بررسی عوامل مؤثر در بروز طلاق در شهرستان فلاورجان [دوره 3، شماره 3، 1386]

س

 • سامانی، سیامک بررسی عمده ترین عوامل ایجادکننده درگیری های زناشویی در گروهی از دانشجویان متأهل در دانشگاه شیراز [دوره 3، شماره 3، 1386]

 • سلطانی، ایرج تعیین عوامل مؤثر در شادکامی همسران کارکنان شرکت فولاد مبارکه [دوره 3، شماره 3، 1386]

ش

 • شفیع آبادی، عبدالله مقایسه اثربخشی مداخله متمرکز بر هیجان به شیوه زوجی و فردی بر کاهش درماندگی رابطه زوجین دارای فرزند با بیماری مزمن [دوره 3، شماره 3، 1386]

 • شکوهی یکتا، محسن آموزش‌ در منزل‌ جایگزین‌ آموزش‌ در مدرسه‌ [دوره 3، شماره 2، 1386]

 • شهابی، روح الله رابطه نگرش مذهبی با رضایت‌مندی زناشویی در دانشجویان متأهل [دوره 3، شماره 2، 1386]

ص

 • صالح صدق پور، بهرام راهبردهای مقابله‌ای والدین کودکان مبتلا به اختلالات فراگیر تحولی [دوره 3، شماره 4، 1386]

 • صبا خدایاری فرد، صبا مقایسه نتایج آزمون‌های فرافکن ترسیمی در کودکانی که مورد کودک‌آزاری جسمی قرار گرفته‌اند با کودکان عادی [دوره 3، شماره 1، 1386]

 • صفرزاده، سحر مقایسه سلامت عمومی و حمایت اجتماعی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده [دوره 3، شماره 1، 1386]

ع

 • عابدی، محمدرضا بررسی نگرش والدین شهر اصفهان نسبت به روابط دوستانه دختران و پسران [دوره 3، شماره 2، 1386]

 • عابدین، علیرضا مقایسه نتایج آزمون‌های فرافکن ترسیمی در کودکانی که مورد کودک‌آزاری جسمی قرار گرفته‌اند با کودکان عادی [دوره 3، شماره 1، 1386]

 • عباسی، مریم روش دلفی در پژوهش‌های خانواده‌درمانی و زوج‌درمانی(مفاهیم و کاربردها) [دوره 3، شماره 4، 1386]

غ

 • غرایی، بنفشه مقایسه نتایج آزمون‌های فرافکن ترسیمی در کودکانی که مورد کودک‌آزاری جسمی قرار گرفته‌اند با کودکان عادی [دوره 3، شماره 1، 1386]

 • غلامعلی لواسانی، مسعود مقایسه رابطه ناتوانی هیجانی و استرس و دلبستگی در زوج‌های در شرف طلاق [دوره 3، شماره 4، 1386]

ف

 • فاتحی زاده، مریم بررسی رابطه بین میزان بخشودگی و تعارض زناشویی زوجین در استان یزد [دوره 3، شماره 1، 1386]

 • فاتحی زاده، مریم بررسی اثربخشی مشاوره به شیوه زوج‌ درمانی ـ رفتاری بر افسردگی دوران بارداری [دوره 3، شماره 1، 1386]

ک

 • کرملو، سمیرا رابطه میان تمایزیافتگی خود و هوش هیجانی در متقاضیان طلاق [دوره 3، شماره 4، 1386]

 • کریملو، مسعود مقایسه سبک دلبستگی، ویژگی های شخصیتی و خصیصه اضطراب در مادران کودکان دارای اختلال اضطراب جدایی و سالم [دوره 3، شماره 3، 1386]

 • کلانتری، مهرداد تعیین عوامل مؤثر در شادکامی همسران کارکنان شرکت فولاد مبارکه [دوره 3، شماره 3، 1386]

 • کورش نیا، مریم بررسی روایی و پایایی ابزار تجدیدنظر شده الگوهای ارتباطات خانواده [دوره 3، شماره 4، 1386]

 • کورش‌نیا، مریم بررسی رابطه ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده با میزان اضطراب و افسردگی فرزندان [دوره 3، شماره 2، 1386]

گ

 • گنجوی، آناهیتا رابطه میان تمایزیافتگی خود و هوش هیجانی در متقاضیان طلاق [دوره 3، شماره 4، 1386]

ل

 • لطیفیان، مرتضی بررسی روایی و پایایی ابزار تجدیدنظر شده الگوهای ارتباطات خانواده [دوره 3، شماره 4، 1386]

 • لطیفیان، مرتضی بررسی رابطه ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده با میزان اضطراب و افسردگی فرزندان [دوره 3، شماره 2، 1386]

م

 • محسنیان، محمد رابطه میان تمایزیافتگی خود و هوش هیجانی در متقاضیان طلاق [دوره 3، شماره 4، 1386]

 • مشاک، رؤیا مقایسه سلامت عمومی و حمایت اجتماعی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده [دوره 3، شماره 1، 1386]

 • مظاهری، علی کیفیت ارتباط والد- فرزند پیش شرط تربیت دینی فرزندان [دوره 3، شماره 1، 1386]

 • مظاهری، محمدعلی مقایسه رابطه ناتوانی هیجانی و استرس و دلبستگی در زوج‌های در شرف طلاق [دوره 3، شماره 4، 1386]

 • مظاهری، محمدعلی تفاوت هوشبهر هیجانی مادران کودکان دلبسته ایمن و مادران کودکان دلبسته ناایمن [دوره 3، شماره 2، 1386]

 • مظاهری، محمدعلی مقایسه سبک دلبستگی، ویژگی های شخصیتی و خصیصه اضطراب در مادران کودکان دارای اختلال اضطراب جدایی و سالم [دوره 3، شماره 3، 1386]

 • معدنی پور، علی والدین، نوجوانان، ارزش‌های خانوادگی؛ ترجیح اطاعت یا استقلال(تحلیل تطبیقی کشورهای منتخب خاورمیانه) [دوره 3، شماره 4، 1386]

 • ملک خسروی، غفار رابطه ناخواسته بودن تولد کودکان و مشکلات رفتاری و خانوادگی آن ها [دوره 3، شماره 3، 1386]

 • مهرابی، حسینعلی تعیین عوامل مؤثر در شادکامی همسران کارکنان شرکت فولاد مبارکه [دوره 3، شماره 3، 1386]

 • مؤمنی، فرشته بررسی رابطه میان انواع سبک‌های فرزندپروری والدین و بروز علائم بی اشتهایی روانی در دختران نوجوان 14 تا 17 ساله شهر اصفهان [دوره 3، شماره 4، 1386]

ن

 • نشاط دوست، حمیدطاهر بررسی نگرش والدین شهر اصفهان نسبت به روابط دوستانه دختران و پسران [دوره 3، شماره 2، 1386]

 • نشاط دوست، حمیدطاهر تعیین عوامل مؤثر در شادکامی همسران کارکنان شرکت فولاد مبارکه [دوره 3، شماره 3، 1386]

 • نشاط دوست، حمیدطاهر بررسی عوامل مؤثر در بروز طلاق در شهرستان فلاورجان [دوره 3، شماره 3، 1386]

 • نقدی، وحید والدین، نوجوانان، ارزش‌های خانوادگی؛ ترجیح اطاعت یا استقلال(تحلیل تطبیقی کشورهای منتخب خاورمیانه) [دوره 3، شماره 4، 1386]

ی

 • یکه یزداندوست، رخساره مقایسه نتایج آزمون‌های فرافکن ترسیمی در کودکانی که مورد کودک‌آزاری جسمی قرار گرفته‌اند با کودکان عادی [دوره 3، شماره 1، 1386]

 • یوحنایی، زهرا تفاوت هوشبهر هیجانی مادران کودکان دلبسته ایمن و مادران کودکان دلبسته ناایمن [دوره 3، شماره 2، 1386]

 • یوسفی، زهرا بررسی نگرش والدین شهر اصفهان نسبت به روابط دوستانه دختران و پسران [دوره 3، شماره 2، 1386]