مقایسه ارتباط با خانواده همسر در زنان و مردان متأهل ایرانی

دوره 11، شماره 1، مرداد 1394، صفحه 7-32

مونا چراغی؛ محمدعلی مظاهری؛ فرشته موتابی؛ لیلی پناغی؛ منصوره‌السادات صادقی


ازدواج از منظر اقتصاد حقوق

دوره 10، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 7-29

علی تازیکی‌نژاد؛ جعفر شفیعی‌ سردشت؛ اسماعیل شمسیان


مشاهده الگوی تعامل مادران ایرانی در یک موقعیت بازی با کودک

دوره 12، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 7-25

حمیده زارع؛ کارینه طهماسیان؛ شهلا پاکدامن؛ نگار داوری اردکانی؛ طاهره رحیمی


رابطه بین کنش‌وری ادراک شده خانواده و سبک‌های هویت: نقش واسطه‌ای استحکام من

دوره 13، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 7-24

محمدعلی بشارت؛ رزا شفیعی؛ عباس رحیمی نژاد


بازنمایی روابط خانوادگی در فصل‌های چهارگانه مجموعه تلویزیونی «پایتخت»

دوره 14، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 7-22

محمدعلی هرمزی زاده؛ سیاوش صلواتیان؛ سید هادی قاسمی تبار


تحلیل اقتصادی مهریه

دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 7-21

10.52547/JFR.18.1.7

محمد روشن؛ مجتبی قاسمی؛ محمدرضا فرهنگ


رابطه اضطراب کرونا در مادران با تعامل والد-کودک و پرخاشگری کودکان در ایام قرنطینه

دوره 16، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 139-154

پرستو شیرزادی؛ نرگس امینی شیرازی؛ زهرا اصغرپور لشکامی


تفاوت ملاکهای انتخاب همسر بین دو جنس

دوره 9، شماره 2، آبان 1392، صفحه 155-171

هاشم جبرائیلی؛ علی زاده محمدی؛ محمود حیدری


ملزومات صیانت از حریم زناشویی در ارتباط درمانی بین روان درمانگر و درمانجو: یک مطالعه کیفی مبتنی بر دیدگاه زوج در فرهنگ ایرانی

دوره 14، شماره 2، آذر 1397، صفحه 160-181

عباس ذبیح زاده باغلویی؛ محمدعلی مظاهری؛ جواد حاتمی؛ لیلی پناغی؛ نیره قشنگ


جستجوی الگوهای سلامت خانواده ایرانی: یک مطالعه کیفی

دوره 12، شماره 2، آذر 1395، صفحه 179-196

لیلی پناغی؛ علی زاده محمدی؛ فاطمه باقریان؛ شهلا پاکدامن؛ زهره احمد آبادی؛ سمیه محمدی


الگوی پیش بینی کننده شادکامی زناشویی در افراد متأهل

دوره 13، شماره 2، آذر 1396، صفحه 179-196

الناز حقیان؛ منصوره السادات صادقی؛ لیلی پناغی؛ فرشته موتابی


سبک‌های پردازش حسی زوجین و میزان رضایتمندی زناشویی آن‌ها

دوره 9، شماره 3، بهمن 1392، صفحه 279-298

امیرحسین عدل پرور؛ محمدعلی مظاهری؛ منصوره‌السادات صادقی؛ سمیه خدابخش؛ آزاده عدل پرور


ارزش های پست مدرن خانوادگی در شهر تهران

دوره 11، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 281-296

فاطمه مدیری؛ محمد صادق مهدوی


همسرگزینی دختران جوان، کشاکش فردیت در برابر ارزش‎های سنتی

دوره 14، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 303-326

مهدی کرمانی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ زهرا برادران کاشانی