مدل پیش‌بینی رضایت زناشویی زنان بر مبنای مداخله والدینی، ادراک خانواده مبدأ، ازدواج والدین، تجربیات ناگوار کودکی، افسردگی و الگوهای ارتباطی

احمدرضا کیانی چلمردی؛ نگاره شهبازی؛ زهرا جهانبخشی؛ سلیمان احمدبوکانی

دوره 18، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 265-285

https://doi.org/10.48308/jfr.18.2.265