نویسنده = یحیی معروفی
اثر آموزش روش‌درمانی پاسخ محور بر عملکرد خانواده در مادران کودکان مبتلا به اتیسم

دوره 8، شماره 3، اسفند 1391

طیبه محتشمی؛ مهناز علی‌اکبری دهکردی؛ نرگس چیمه؛ احمد علی‌پور؛ هاله افقی


تأثیر برنامه "آموزش والدین و پروراندن مهارت‌ها" بر استرس مادران کودکان مبتلا به اتیسم

دوره 8، شماره 3، اسفند 1391

ملیحه سرابی جماب؛ حسین حسن‌آبادی؛ علی مشهدی؛ سیدمحسن اصغری نکاح


بررسی رابطه بین جدایی روان‌شناختی با سبک‌های هویتی دانشجویان

دوره 8، شماره 1، تیر 1391

شهرام واحدی؛ جلیل فتح‌آبادی؛ آیت‌اله فتحی


تأثیر زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر سازگاری زناشویی

دوره 8، شماره 1، تیر 1391

مریم سادات ضیاءالحق؛ حسین حسن‌آبادی؛ بهرامعلی قنبری هاشم‌آبادی؛ مرتضی مدرس غروی


رابطه‌ سبک‌های دلبستگی و خشونت‌دیدگی در زنان

دوره 8، شماره 1، تیر 1391

لیلی پناغی؛ دارا پیروزی؛ قیصر ملکی؛ مینو شیرین بیان؛ فتانه باقری


بررسی زمینه‌های خشونت (علیه زنان) در خانواده

دوره 8، شماره 1، تیر 1391

طاهره رییسی؛ مسعود حسین‌چاری


معناداری اثربخشی آموزش والدین کودکان نافرمان بر روش‌های فرزندپروری مادران و مشکلات رفتاری کودکان

دوره 8، شماره 4، اردیبهشت 1391، صفحه 373-390

حمیده حاجی سیدرضی؛ منوچهر ازخوش؛ کارینه طهماسیان؛ مریم بیات؛ اکبر بیگلریان


بررسی رابطه باورهای جنسیتی و عملکرد خانواده دانشجویان فارس و کًرد

دوره 8، شماره 4، اردیبهشت 1391، صفحه 391-403

صدیقه خانی مجد؛ تقی پورابراهیم؛ جلیل فتح آبادی


پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی و خودمتمایزسازی

دوره 8، شماره 4، اردیبهشت 1391، صفحه 441-463

علی تیموری آسفیچی؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ علیرضا بخشایش


بررسی اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار و زوج‌درمانی سیستمی‌تلفیقیبر کاهش اضطراب صمیمیت زوج‌ها

دوره 8، شماره 4، اردیبهشت 1391، صفحه 465-484

هاجر فلاح زاده؛ باقر ثنایی ذاکر؛ ولی اله فرزاد


اثربخشی برنامه پرنده کوچولو بر بهبود سلامت عمومی مادران کودکان اتیستیک

دوره 7، شماره 3، اسفند 1390

راضیه خرم‌آبادی؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ محمدعلی مظاهری؛ محسن دهقانی؛ صنم باقریان خسروشاهی


اثربخشی آموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر خوداثرمندی والدینی مادران

دوره 7، شماره 3، اسفند 1390

علی طالعی؛ کارینه طهماسیان؛ نرگس وفائی


رابطه بین دلبستگی ایمن کودک و عوامل رفتار مادرانه

دوره 7، شماره 3، اسفند 1390

شیرین تبعه امامی؛ ابوالقاسم نوری؛ مختار ملک‌پور؛ احمد عابدی


رابطه نستوهی و رضامندی زناشویی در زوج‌های جوان ایرانی

دوره 7، شماره 3، اسفند 1390

منا شیورانی؛ پرویز آزادفلاح؛ عباسعلی اللهیاری


اخلاق‌گرایی نه قانون‌گذاری: سهم اخلاق در پهنه خانواده

دوره 7، شماره 3، اسفند 1390

مصطفی مظفری؛ علیرضا پوراسماعیلی


پیامدهای طلاق عاطفی و استراتژی‌های مواجهه با آن

دوره 7، شماره 2، مهر 1390

سوسن باستانی؛ محمود گلزاری؛ شهره روشنی