نویسنده = کارینه طهماسیان
مناسبات تربیتی خانواده و دولت

دوره 5، شماره 1، تیر 1388

جمیله علم الهدی


رابطه کارآیی خانواده با کمال‌گرایی مثبت و منفی دردانش‌آموزان شهرستان نوشهر

دوره 5، شماره 1، تیر 1388

ام‌هانی علیزاده صحرائی؛ زهره خسروی؛ محمدعلی بشارت


ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده (مطالعه مقدماتی)

دوره 5، شماره 4، اردیبهشت 1388

محمدکریم خداپناهی؛ آرزو اصغری؛ بهرام صالح صدق‌پور؛ ژیلا کتیبایی


بررسی تأثیر ساختار خانواده و حمایت اجتماعی در خودکشی دانشجویان

دوره 5، شماره 4، اردیبهشت 1388

علیرضا مرادی؛ سعید اکبری‌زردخانه؛ فرشته چراغی؛ خدیجه فولادوند


اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره‌ای به مادران بر بهبود عملکرد خانواده آنان

دوره 5، شماره 4، اردیبهشت 1388

بهناز جوادی؛ سیمین حسینیان؛ عبدالله شفیع‌آبادی


تبیین تئوریک سلامت از دیدگاه زنان

دوره 4، شماره 3، بهمن 1387

سرور پرویزی؛ نعیمه سیدفاطمی؛ کیاندخت کیانی


عوامل مؤثر بر فرسودگی و سلامت روانی مراقبین بیمارانمبتلا به اسکیزوفرنی

دوره 4، شماره 3، بهمن 1387

نرگس چیمه؛ سیدکاظم ملکوتی؛ لیلی پناغی؛ زهره احمدآبادی؛ مرضیه نجومی؛ علی احمدی تنکابنی


بررسی احساس تمایل و تقصیر با استرس، افسردگی و اضطراب متقاضیان طلاق در شهرهای اصفهان و اراک

دوره 4، شماره 3، بهمن 1387

حامد یزدخواستی؛ نادر منصوری؛ علی زاده محمدی؛ زهره احمدآبادی


پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی از طریق میزان دلبستگی

دوره 4، شماره 2، آبان 1387

بهروز آتش روز؛ شهلا پاکدامن؛ علی عسگری


بررسی تأثیر روایت‌درمانی زوجی بر عملکرد خانوادگیزوجین شهر اصفهان

دوره 4، شماره 2، آبان 1387

سولماز ربیعی؛ مریم فاتحی زاده؛ فاطمه بهرامی