نویسنده = لیلی پناغی
تعارضات عمده نوجوانان ایرانی با والدین در پاندمی کووید 19

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 385-406

10.52547/JFR.17.3.385

ایرج مختارنیا؛ علی زاده محمدی؛ لیلی پناغی؛ مونا چراغی


نقش میانجی طرحواره‌های هیجانی در رابطه بین پیوند والدینی و صمیمیت زناشویی

دوره 17، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 209-241

10.52547/jfr.17.2.209

مریم امیری نژاد؛ منصوره السادات صادقی؛ لیلی پناغی


الگوی پیش بینی کننده شادکامی زناشویی در افراد متأهل

دوره 13، شماره 2، آذر 1396، صفحه 179-196

الناز حقیان؛ منصوره السادات صادقی؛ لیلی پناغی؛ فرشته موتابی


مقایسه ارتباط با خانواده همسر در زنان و مردان متأهل ایرانی

دوره 11، شماره 1، مرداد 1394، صفحه 7-32

مونا چراغی؛ محمدعلی مظاهری؛ فرشته موتابی؛ لیلی پناغی؛ منصوره‌السادات صادقی


مقایسه رابطه با خانواده همسر در دو گروه افراد راضی و ناراضی از ارتباط مذکور

دوره 10، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 451-474

مونا چراغی؛ محمدعلی مظاهری؛ فرشته موتابی؛ لیلی پناغی؛ منصوره‌السادات صادقی


مقایسه اثربخشی دو مدل درمانی کمردرد: درمان مبتنی بر مشارکت همسر بیمار در مقایسه با درمان بیمار به تنهایی

دوره 8، شماره 2، مهر 1391

مریم عباسی؛ محسن دهقانی؛ حسن جعفری؛ حمید بهتاش؛ جمال شمس؛ لیلی پناغی


تغییر ملاک‌های ازدواج در سه نسل: ارائه یک مدل زمینه‌ای مقدماتی

دوره 7، شماره 2، مهر 1390

فاطمه نیک‌پرور؛ لیلی پناغی؛ محمدعلی مظاهری


مقایسه تأثیر دو نوع مداخله مدیریت مورد (کارشناسان بهداشت و اعضای خانواده بیماران) بر کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنیا

دوره 6، شماره 2، آبان 1389

لیلی پناغی؛ سیدکاظم ملکوتی؛ نرگس چیمه؛ زهره احمدآبادی؛ اشرف نوری کربلایی


عوامل مؤثر بر فرسودگی و سلامت روانی مراقبین بیمارانمبتلا به اسکیزوفرنی

دوره 4، شماره 3، بهمن 1387

نرگس چیمه؛ سیدکاظم ملکوتی؛ لیلی پناغی؛ زهره احمدآبادی؛ مرضیه نجومی؛ علی احمدی تنکابنی