اطلاعات برای خوانندگان

به خوانندگان عزیز توصیه می کنیم که برای سرویس خبر های انتشاراتی این مجله با کلیک کردن بر روی لینک ثبت نام در بالای صفحات ثبت نام کنند. در نتیجه شما از طریق ایمیل فهرست مطالب هر شماره جدید را دریافت خواهید داشت. برای اطلاع از محرمانگی اطلاعاتی که وارد می کنید بیانیه محرمانگی مجله را ببینید. در این بیانیه آمده است که ایمیل هائی که وارد می کنید برای مقاصد دیگر بکار نحواهد رفت.