palette
شرایط ثبت مقاله
راهنمای ورود به سامانه

قبلا نام کاربری و رمز عبور برای مطالعات اسلامی حقوق بشر و دموکراسی داشته اید؟
رفتن به صفحه ورود

آیا احتیاج به یک نام کاربری و رمز عبور دارید؟
به صفحه ثبت نام بروید.

جهت ارسال مقاله و اطلاع از وضعیت آن و ورود به سامانه لازم است، ثبت نام کنید..

راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

 

 ضوابط عام:

1- مقاله باید دستاورد نوین پژوهش علمی نگارنده بوده و برای چاپ به نشریات دیگر ارسال نشده باشد.

2- پذیرش اولیه ی مقالات، منوط به رعایت مفاد "شیوه نامه ی تدوین و ارسال مقالات" است و مقالات پس از ارجاع به داوری، قابل استرداد نخواهند بود.

3- فصلنامه هیچ گونه تعهدی در قبال پذیرش و یا رد مقالات دریافتی بر عهده نخواهد داشت. فصلنامه در ویرایش مندرجات مقالات دریافتی آزاد است. افزون بر این، تمامی مسئولیت های مرتبط با رعایت اصول اخلاقی، علمی و حقوقی بر عهده ی نویسنده یا نویسندگان مقالات خواهد بود.

4- فصلنامه در راستای مسئولیت اخلاقی و شرعی خود، جهت حفظ حریم مالکیت فکری صاحبنظران و برخورد قاطع با اشکال متنوع سرقت علمی، کلیه ی تدابیر مقتضی را اتخاذ خواهد نمود.

5- کلیه ی حقوق مادی مقالاتی که فرآیند کسب تاییدیه ی داوری را طی کرده اند، متعلق به فصلنامه خواهد بود.

6- علاوه بر رعایت دستور نگارش فارسی، نظم منطقی و ساختار مقالات علمی (شامل: عنوان، چکیده (200 تا 250 کلمه)، کلید واژه (3 تا 6 کلمه)، پیش درآمد، متن، نتیجه گیری و فهرست منابع)، مقاله باید به صورت تایپ شده، تحت نرم افزارOffice Word ، توام با یک نسخه PDF، که حاوی نام و نشانی دقیق پست الکترونیکی، شماره ی تلفن، رتبه علمی نویسنده و ترجمه انگلیسی عنوان و چکیده مقاله باشد، و حداکثر در 20 صفحه ی استاندارد A4 با رعایت فاصله ی سه سانتی متر، از هر طرف و با فاصله ی یک سانتی متر بین سطر های نوشتاری و خط B Nazanin، به نشانی پست الکترونیکی فصلنامه ارسال گردد.

7- در نگارش مقالات باید از دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی به آدرس: http://www.persianacademy.ir پیروی گردد.

 

صفحه اول مقاله

1.  عنوان فارسی مقاله: حداکثر 15 کلمه، و شامل محتوای اصلی پژوهش، جامع، مانع، جذاب و گویا باشد و به طور خلاصه مضمون اصلی، متغیرها یا مسائل نظری مورد پژوهش و رابطۀ بین آن ها را نشان دهد.( 14 (B Nazanin

2. مشخصات نویسندگان به فارسی :درحین ثبت  مقاله،نویسنده مسئول میتواند درقسمت افزودن نویسندگان، دیگر مولفین مقاله را درج نماید.نویسنده موظف  به درج کامل اطلاعات از جمله مرتبه علمی ،نام دانشگاه و پست الکترونیکی همه مولفین میباشد.

( 12 (B Nazanin

3.چکیده ها: به دو زبان فارسی و انگلیسی، حداقل دارای 150 و حداکثر 200 کلمه، شامل هدف، روش، یافته ها و نتیجه گیری  باشد .لازم است هر یک از چکیده های فارسی و انگلیسی، در صفحۀ جداگانه ای در یک پاراگراف نگاشته و در چارچوبی که در زیر می آید، تنظیم شود.

 

چکیده فارسی

چکیده باید در بردارنده  موارد زیر باشد:

*هدف پژوهش: در اندازه 11 B Nazanin

*روش پژوهش:  در اندازه 11 B Nazanin :

* یافتهها ( در صورت لزوم): در اندازه 11 B Nazanin :

*نتیجه گیری: در اندازه 11 B Nazanin : علاوه بر نتیجه گیری، پیشنهاداتی کاربردی با توجه به نتایج پژوهش ارائه شود.

*کلید واژه ها: در اندازه 11  B Nazanin: ایتالیک، شامل 3 تا 5 واژه از متغیرهای اصلی پژوهش و به ترتیب حروف الفبا در پایان چکیده ارائه و صرفاً باید محدود به واژه های عنوان باشد.

 

 صفحه دوم مقاله

5. عنوان لاتین مقاله: عنوان انگلیسی با قلم Times New Roman اندازه 13 Bold و باید دقیقاً مطابق با عنوان فارسی تنظیم شود.

6. چکیده انگلیسی: با قلم Times New Roman اندازه 11 و لازم است دقیقاً مطابق با عنوان فارسی و صرفا در چارچوب و عنوان واژه های زیر تنظیم شود.

Abstract

 

Aim: در اندازه 11  Times  New Roman

Methods: در اندازه 11  Times  New Roman

Results: در اندازه 11  Times  New Roman

Conclusion: در اندازه  11  Times New Roman

Key words: در اندازه 11  Times  New Roman

صفحات سوم تا صفحات آخر مقاله

7. مقدمه در اندازه 12 B Nazanin و Bold

در این بخش موارد زیر باید منظور شود.

الف. بیان مسأله؛

ب‌. پیشینه پژوهش؛

ت‌. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش؛

ث‌. هدف/های پژوهش؛ ج‌. سؤال/ ها و فرضیه/ های پژوهش.

              ج. روش

چ. طرح یا روش پژوهش

ح‌.  جامعه آماری، تعداد جامعه آماری، نحوه تعیین تعداد نمونه آماری (در صورتی که مطالعه جامعه آماری خاصی مد نظر باشد)

خ.شیوه اجرای پژوهش.

8. متن مقاله

9. نتیجه گیری

 

 

 بحث و نتیجه گیری براساس یافته های مستند و بر پایه هدف های پژوهش نوشته شود. 

در این قسمت یافته ها با پیشینه مقایسه و نتایج تبیین می شوند. بحث، جمع بندی و راه کارهايی برای حل مشکلات مربوط به حیطة پژوهش بیان و در انتها در یک پاراگراف یک نتیجه گیری کاربردی نیز ارائه شود.

ب‌. از تکرار مجدد مطالب در این قسمت خودداری و فقط به نتایج حاصله اشاره شود.

پ. لازم است شباهت ها و تفاوت های بین نتایج پژوهش با پژوهش های قبلی روشن شود. محدودیت ها، پیشنهادها و راه کارها و تلویحات کاربردی مورد بحث قرار گیرد.

 

10. منابع

 فهرست مآخذ فارسی (در اندازه 11( B Nazanin و انگلیسی (با قلم Times New Roman در اندازه 10) تهیه و فهرست منابع فارسی و انگلیسی به ترتیب حروف الفبا تنظیم شود.

ارجاعات، در متن مقاله، به ترتیب، شماره گذاری شده و طبق شماره ی آن در متن، در زیرنویس همان صفحه درج گردد. در فهرست منابع مقاله، کلیه ی منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسندگان به شرح ذیل تنظیم شود:

-         کتاب تالیفی به زبان فارسی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، عنوان کتاب (به صورت ایتالیک)، نام ناشر، نوبت چاپ، سال انتشار، صفحه یا صفحات

مثال: میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، چاپ بیست و هفتم، 1394، ص 38 

-         کتاب ترجمه: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، عنوان کتاب (به صورت ایتالیک)، نام خانوادگی مترجم، نام مترجم، نام ناشر، نوبت چاپ، سال انتشار، صفحه یا صفحات

مثال: بوهلاندر، مایکل، مبانی حقوق کیفری آلمان، عباسی، اصلی، انتشارات مجد، چاپ اول، 1390، صص 143

-         مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، عنوان مقاله (داخل گیومه)، (نام خانوادگی و نام مترجم: در مواردی که مقاله ترجمه شده باشد)، نام نشریه، دوره/ سال ، شماره نشریه، صفحات

مثال: فلوری، موریس، «مبارزه با تروریسم از رهگذر حقوق بین الملل»، زمانی، سید قاسم، نشریه راهبرد، 1380، 27، 122-133

-         منابع الكترونیکی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، عنوان مقاله (داخل گیومه)، نام نشریه یا سایت، آدرس سایت، تاریخ آخرین بازدید

مثال فارسی:

فلسفی، هدایت الله، «تدوین و اعتلای حقوق بشر در جامعه ی بین المللی»، تحقیقات حقوقی،  http://www.noormags.ir/، آخرین بازدید: 9/8/1394

مثال انگلیسی:          Boister, Neil, 'Transnational Criminal Law', European Journal of

 International Law (EJIL), http://www.ejil.org/, Last visited:

01/11/2015

 

 

 

تعهد نامه نویسندگان

 

 

محققان با رعایت اصالت و در چهارچوب ‌هاي اخلاق حرفه ای، با تعهد به نکات زیر مقالات خود را تدوین و ارائه می ‌نمایند:

 

اثر به طور کامل و منحصراً متعلق به نویسنده یا نویسندگانی است که مشخصات آنها در ابتدای اثر ذکر شده است.

عنوان مقاله جدید و برگرفته از محتوای مقاله و متناسب با فرآیند علمی و پیشینه تحقیق است.

محتوای مقاله تنها برگرفته از منابعی است که در قسمت منابع به آنها اشاره شده است؛ و ارجاعات به گونه ای تنظیم شده است که تک تک آن منابع مورد استفاده قابل مشاهده باشد.

تمام منابع ذکر شده در بخش منابع به طور مستقیم در فرآیند پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.

فرآیند تحقیق منطبق با رویه های ذکر شده در مقاله بوده است.

داده های تخصصی بر پایه فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی نویسنده یا نویسندگان مقاله ارائه شده و نتیجه گیری کاملاً مختص این مقاله است.

همین مقاله یا مشابه آن در نشریه دیگري حتي به يك زبان خارجي منتشر نشده و به طور هم ‌زمان برای نشریه دیگری نیز ارسال نشده است.

مقاله اثری مستقل بوده و بخشی از یک اثر یا ترکیبی از بخش های چند اثر که پیشتر منتشر شده یا در جریان انتشار قراردارد نمی باشد.

 

 

 

 

مقررات ارسال مقاله

به عنوان قسمتی از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک لیست زیر را چک نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن علامت بزنند.

  • مقاله طبق اصول مقاله نویسی و مرجع نگاری که در راهنمای نویسندگان  وجود دارد، نگارش شده است و مقررات مربوط به تضاد منافع و حریم خصوصی را رعایت کرده ام.
متن حفظ حریم خصوصی

 

مشخصات نویسندگان تا قبل از چاپ و مشخصات داوران همواره بصورت محرمانه مورد محافظت قرار گرفته و تا زمان مزبور به جز مسئولین مجله، هیچ شخص دیگری به مشخصات مورد اشاره و نیز فایل مقالات دسترسی نخواهد داشت.